Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmeta LAN)

Seda toodet kontrollivad Ameerika Ühendriikide ekspordihalduse määrused (EAR). Ameerika Ühendriikide valitsuse luba ei ole vaja eksportimiseks muudesse riikidesse, välja arvatud järgmistesse riikidesse, mille kohta käesoleva kirjutamise seisuga kehtib embargo või erikontroll: Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (loetelu võib muutuda).

Traadita ühenduse seadmete kasutamine võib mõnes riigis või piirkonnas olla keelatud. Enne selle toote juhtmevaba funktsioonide kasutamist väljaspool osturiiki võtke ühendust Nikoni volitatud hooldusesindajaga.

Selle seadme Bluetooth-saatja töötab sagedusalas 2,4 GHz.

Teade USA ja Kanada klientidele

See seade vastab Kanada FCC reeglite ja innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu litsentsivabade RSS-ide 15. osale. Kasutamine on allutatud kahele järgmisele tingimusele: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

FCC HOIATUS

FCC nõuab, et kasutajat teavitataks, et selle seadme mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mis pole Nikon Corporationi poolt selgesõnaliselt heaks kiidetud, võivad tühistada kasutaja volitused seadet kasutada.

Vastavus FCC nõudele 15.407(c)

Andmeedastuse algatab alati tarkvara, mis edastatakse MAC-i, digitaal- ja analoogpõhiriba kaudu ning lõpuks RF-kiibile. MAC algatab mitu eripaketti. Need on ainsad viisid, kuidas digitaalne põhiriba osa lülitab sisse RF-saatja, mille see seejärel paketi lõpus välja lülitab. Seetõttu on saatja sisse lülitatud ainult ühe eelnimetatud pakettide edastamise ajal. Teisisõnu katkestab see seade edastamise automaatselt, kui edastatav teave puudub või talitlushäire.

Sagedustolerants: ±20 ppm

On mudeleid, mis toetavad ainult 2,4 GHz, või mudeleid, mis toetavad sagedust 2,4 GHz / 5 GHz. Guami müügimudel ühildub ainult sagedusega 2,4 GHz.

FCC raadiosagedushäirete avaldus

Märkus. Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodupaigaldises. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, julgustatakse kasutajat proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.

 • Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
 • Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
 • Ühendage seade vooluringi pistikupessa, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud.
 • Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

Ühispaiknemine

Seda saatjat ei tohi paigutada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Tel.: 631-547-4200

FCC/ISED raadiosagedusliku kokkupuute avaldus

Olemasolevad teaduslikud tõendid ei näita, et väikese võimsusega juhtmeta seadmete kasutamisega oleks seotud terviseprobleeme. Siiski pole tõendeid selle kohta, et need väikese võimsusega juhtmeta seadmed on täiesti ohutud. Madala võimsusega juhtmevabad seadmed eraldavad kasutamise ajal madalal tasemel raadiosageduslikku energiat (RF) mikrolainealas. Kõrge sagedusega raadiosagedus võib avaldada tervisemõjusid (kudede kuumutamisel), kuid kokkupuude madala tasemega raadiosagedusega, mis ei tekita kuumutamist, ei põhjusta teadaolevaid kahjulikke tervisemõjusid. Paljud madala sagedusega raadiosagedusliku kokkupuute uuringud ei ole leidnud bioloogilist mõju. Mõned uuringud on näidanud, et võivad ilmneda mõned bioloogilised mõjud, kuid selliseid leide ei ole täiendavad uuringud kinnitanud. Seda toodet on testitud ja leitud, et see vastab FCC/ISED kiirgusega kokkupuute piirnormidele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks, ning vastab FCC raadiosagedusliku (RF) kokkupuute juhistele ja ISED raadiosagedusliku (RF) kokkupuute reeglitele RSS-102. Vaadake SAR-i testi aruannet, mis laaditi üles FCC veebisaidile.

Vastavus RSS-247 2. väljaandele §6.4

Andmeedastuse algatab alati tarkvara, mis edastatakse MAC-i, digitaal- ja analoogpõhiriba kaudu ning lõpuks RF-kiibile. MAC algatab mitu eripaketti. Need on ainsad viisid, kuidas digitaalne põhiriba osa lülitab sisse RF-saatja, mille see seejärel paketi lõpus välja lülitab. Seetõttu on saatja sisse lülitatud ainult ühe eelnimetatud pakettide edastamise ajal. Teisisõnu katkestab see seade edastamise automaatselt, kui edastatav teave puudub või talitlushäire.

Teade Kanada klientidele

Ainult siseruumides kasutamiseks (5150-5350 MHz).

Märkus klientidele Euroopas ja riikides, mis vastavad raadioseadmete direktiivile

Käesolevaga kinnitab Nikon Corporation, et raadioseade tüüp Z fc vastab direktiivile 2014/53/EL.

EL-i vastavusdeklaratsioonide täistekstid on saadaval järgmistel Interneti-aadressidel:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2016.pdf

Wi-Fi

 • Töösagedus :
  • 2412–2462 MHz (kanal 11; Aafrika, Aasia, Boliivia, Euroopa ja Okeaania)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11), 5180–5825 MHz ( 5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz ja 5745–5825 MHz) (USA, Kanada, Mehhiko)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11), 5180–5805 MHz ( 5180–5320 MHz ja 5745–5805 MHz) (muud Ameerika riigid)
 • Maksimaalne väljundvõimsus (EIRP):
  • 2,4 GHz sagedusala: 8,1 dBm
  • 5 GHz sagedusala: 7,9 dBm (Ameerika riigid)

Bluetooth

 • Töösagedus :
  • Bluetooth: 2402–2480 MHz
  • Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 • Maksimaalne väljundvõimsus (EIRP):
  • Bluetooth: 2,6 dBm
  • Bluetooth madala energiatarbega: 1,1 dBm

Teade klientidele Singapuris

See seade vastab raadiosageduse eeskirjadele. Seadmele kinnitamata sertifitseerimissiltide sisu on toodud allpool.

Teade Nigeeria klientidele

Teade Tai klientidele

Turvalisus

Kuigi üks selle toote eeliseid on see, et see võimaldab teistel vabalt ühenduda juhtmevabaks andmevahetuseks kõikjal selle levialas, võib turvalisuse puudumisel ilmneda järgmine:

 • Andmete vargus: pahatahtlikud kolmandad osapooled võivad pealt kuulata traadita edastusi, et varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muud isiklikku teavet.
 • Volitamata juurdepääs: volitamata kasutajad võivad saada juurdepääsu võrgule ja muuta andmeid või sooritada muid pahatahtlikke toiminguid. Pange tähele, et traadita võrkude ülesehituse tõttu võivad spetsiaalsed rünnakud lubada volitamata juurdepääsu isegi siis, kui turvalisus on lubatud.
 • Turvamata võrgud: avatud võrkudega ühenduse loomine võib põhjustada volitamata juurdepääsu. Kasutage ainult turvalisi võrke.

Vastavusmärgistus

Mõnda teavet standardite kohta, millele kaamera vastab, saab vaadata häälestusmenüü suvandi [ Vastavusmärgistus ] abil.

Sertifikaadid