a7: Piira iseteravustamisala režiimi valikut

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige AF-ala režiimid, mida saab valida i menüü või kohandatud juhtnuppude abil.

  • Tõstke esile valik ja vajutage 2 , et valida ( M ) või tühistada ( U ). Märkega ( M ) märgitud režiimid on saadaval alamkäsuvaliku valikuketta kaudu.
  • Toimingu lõpetamiseks vajutage J .

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus