a4: kasutatud fookuspunkte

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige fookuspunktide arv, mis on saadaval teravustamispunkti käsitsi valimiseks, kui AF- jaoks on valitud mõni muu suvand peale [ Auto-ala AF ], [ Auto-area AF (inimesed) ] või [ Auto-area AF (animals) ] ala režiim.

VõimalusKirjeldus
6[ Kõik punktid ]Valida saab kõiki praeguses AF-ala režiimis saadaolevaid teravustamispunkte. Saadaolevate punktide arv sõltub AF-ala režiimist.
7[ Vahelduvad punktid ]Saadaolevate fookuspunktide arvu vähendatakse ühe neljandikuni saadaolevast arvust, kui on valitud [ Kõik punktid ]. Kasutage teravustamispunkti kiireks valimiseks. Režiimis [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] või [ Wide-area AF (L-animals) ] saadaolevate fookuspunktide arv ei muutu .

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus