Pildi kommentaar

  1. G nupp
  2. B seadistusmenüü

Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal kommentaar. Kommentaare saab vaadata NX Studio vahekaardilt [ Info ].

Sisesta kommentaar

Sisestage kuni 36 tähemärgi pikkune kommentaar. Tõstke esile [ Sisesta kommentaar ] ja vajutage tekstisisestusdialoogi kuvamiseks 2 . Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest " Tekstisisestus " ( Tekstisisestus ).

Lisa kommentaar

Kommentaari lisamiseks järgmistele fotodele tõstke esile [ Attach comment ], vajutage 2 ja kinnitage, et kõrvalasuvas märkeruudus on linnuke ( M ). Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J ; kommentaar lisatakse kõikidele järgnevatele fotodele.

Foto teave

Kommentaare saab vaadata pildistamisandmete lehel foto teabeekraanil.