Välgu juhtimisrežiim

Kui kaamerale on paigaldatud välklamp ( SB-500 , SB-400 või SB-300 ), saab välklambi juhtimisrežiimi, välgu taset ja muid välgu sätteid reguleerida, kasutades [ Välgu juhtimine ] > [ Välgu juhtimine mode ] üksus pildistamise menüüs.

  • Muude välklampide kui SB-500 , SB-400 ja SB-300 sätteid saab reguleerida ainult välklambi juhtnuppude abil.
VõimalusKirjeldus
[ TTL ]
  • Välgu võimsust reguleeritakse automaatselt vastavalt pildistamistingimustele.
  • Välgu kompensatsiooni saab reguleerida pildistamise menüüs [ Välgu kompensatsioon ].
[ Manuaal ]
  • Valige välgu tase käsitsi.
  • Välgu võimsus valitakse [ Manual output volume ] abil.