g5: tõstke ekraan esile

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige, kas video salvestamise ajal kasutatakse varjutamist esiletõstetud punktide (kaadri heledate alade) tähistamiseks.

Kuva muster

Esiletõste kuva lubamiseks valige [ Muster 1 ] või [ Pattern 2 ].

Muster 1
Muster 2

Tõstke esile kuvamislävi

Valige video esiletõstmise kuva käivitamiseks vajalik heledus. Mida madalam väärtus, seda suurem on ereduste vahemik, mida esiletõstudena kuvatakse. Kui valitud on [ 255 ], kuvatakse esiletõstetud ekraanil ainult potentsiaalselt ülesäritatud alad.

Tõstke ekraan esile

Kui nii esiletõstetud kuva kui ka teravustamise tipp on lubatud, kuvatakse käsitsi teravustamise režiimis ainult teravustamise tipp. Käsitsi teravustamise režiimis esiletõstetud kuva vaatamiseks valige kohandatud sätte d9 [ Focus peaking ] > [ Peaking level ] jaoks [ Väljas ].

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus