a9: fookuspunkti valikud

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige allolevate fookuspunkti kuvamisvalikute hulgast.

Käsitsi teravustamise režiim

VõimalusKirjeldus
[ Sees ]Fookuspunkt kuvatakse alati käsitsi teravustamise režiimis.
[ Väljas ]Fookuspunkti kuvatakse ainult fookuspunkti valimise ajal.

Dünaamilise ala AF abi

Valige, kas dünaamilise ala automaatse teravustamise režiimis kuvatakse nii valitud fookuspunkt kui ka ümbritsevad fookuspunktid.

VõimalusKirjeldus
[ Sees ]Kuvage nii valitud fookuspunkt kui ka ümbritsevad fookuspunktid.
[ Väljas ]Kuvab ainult valitud fookuspunkti.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus