Autoriõiguse teave

  1. G nupp
  2. B seadistusmenüü

Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal autoriõiguse teavet. Autoriõiguste teavet saab vaadata NX Studio vahekaardilt [ Info ].

Kunstnik/autoriõigus

Sisestage fotograafi (maksimaalselt 36 tähemärki) ja autoriõiguste omaniku nimed (maksimaalselt 54 tähemärki). Tõstke esile [ Artist ] või [ Copyright ] ja vajutage tekstisisestusdialoogi kuvamiseks 2 . Teavet teksti sisestamise kohta leiate jaotisest "Teksti sisestamine" ( Teksti sisestamine ).

Lisage autoriõiguse teave

Autoriõiguse teabe lisamiseks järgmistele fotodele tõstke esile [ Attach copyright information ], vajutage 2 ja kinnitage, et kõrvalasuvas märkeruudus on linnuke ( M ). Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J ; autoriõiguste teave lisatakse kõikidele järgnevatele fotodele.

Autoriõiguse teave

  • Esitaja või autoriõiguste omaniku nimede volitamata kasutamise vältimiseks veenduge, et enne kaamera laenutamist või teisele isikule üleandmist poleks valitud [ Attach copyright information ]. Samuti peate veenduma, et esitaja ja autoriõiguse väljad on tühjad.
  • Nikon ei vastuta suvandi [ Autoriõiguse teave ] kasutamisest tulenevate kahjude või vaidluste eest.

Foto teave

Autoriõiguse teave sisaldub fototeabe kuval kuvatavates võtteandmetes.