Lähtestage kohandatud seaded

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Taastage kohandatud sätted nende vaikeväärtustele.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus