Ajavöönd ja kuupäev

  1. G nupp
  2. B seadistusmenüü

Muutke ajavööndeid ja seadke kaamera kell. Soovitame kaamera kella regulaarselt reguleerida.

VõimalusKirjeldus
[ Ajavöönd ]Valige ajavöönd. [ Kuupäev ja kellaaeg ] seatakse automaatselt uue ajavööndi kellaajale.
[ Kuupäev ja kellaaeg ]Seadistage kaamera kellaaeg valitud [ Time zone ] ajal.
[ Kuupäeva vorming ]Valige päeva, kuu ja aasta kuvamise järjekord.
[ Suveaeg ]Valige suveaja sisselülitamiseks [ Sees ] ja väljalülitamiseks [ Off ]. [ Sees ] valimine liigutab kella automaatselt ühe tunni võrra edasi. Vaikesäte on [ Off ].

Kui kaamera kell on lähtestatud, kuvatakse võtteekraanil hoiatusena ikoon 1 .