Salvestuskaust

 1. G nupp
 2. C pildistamise menüü

Valige kaust, kuhu järgnevad pildid salvestatakse.

1Kaust
2Kausta number
3Kausta nimi

Kaustade ümbernimetamine

Kausta vaikenimi, mis kuvatakse kausta numbri järel, on "NZ_FC". Uutele kaustadele määratud nime muutmiseks valige [ Nimeta ümber ].

 • Olemasolevaid kaustu ei saa ümber nimetada.
 • Soovi korral saab järgnevate kaustade jaoks vaikenime taastada, vajutades ja hoides all nuppu O klaviatuuri kuvamise ajal.

Teksti sisestamine

Kui teksti sisestamine on nõutav, kuvatakse klaviatuur.

 • Puudutage ekraanil tähti, et sisestada need kursori praegusesse asukohta. Samuti saate märke sisestada, tõstes need mitmikvalijaga esile ja vajutades J .
  1 Teksti kuvamisala
  2 Klaviatuuri ala
 • Kursori uude asukohta liigutamiseks puudutage ekraani või pöörake põhikäsuvaliku nuppu.
 • Kui märk sisestatakse siis, kui tekstikuvaala on täis, siis parempoolseim märk kustutatakse.
 • Kursori all oleva märgi kustutamiseks vajutage nuppu O
 • Sisestuse lõpetamiseks vajutage X .
 • Väljumiseks ilma teksti sisestamist lõpetamata vajutage G .

Valige kaust numbri järgi

Kausta, kuhu järgnevad pildid salvestatakse, saab valida numbri järgi. Kui määratud numbriga kausta pole veel olemas, luuakse uus kaust.

 1. Valige [ Vali kaust numbri järgi ].
  • Tõstke esile [ Select folder by number ] ja vajutage 2 dialoogiakna [ Select folder by number ] kuvamiseks.
 2. Valige kausta number.
  • Numbrite esiletõstmiseks vajutage 4 või 2 .
  • Esiletõstetud numbri muutmiseks vajutage 1 või 3 .
 3. Salvestage muudatused ja väljuge.
  • Kui valitud numbriga kaust on juba olemas, kuvatakse kausta numbrist vasakul ikoon W , X või Y Toimingu lõpetamiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage J ; kui valisite kausta W või X -ga, valitakse see uute piltide kaustaks.
  • Kui valisite kausta numbri, mida veel pole, luuakse selle numbriga uus kaust, kui vajutate J .
  • Mõlemal juhul salvestatakse järgmised pildid valitud kausta.
  • Väljumiseks ilma salvestuskausta muutmata vajutage nuppu G

Kaustade ikoonid

Kaustad dialoogis [ Vali kaust numbri järgi ] kuvatakse tähega W , kui need on tühjad, Y -ga, kui see on täis (sisaldab kas 5000 pilti või pilti numbriga 9999), või X -ga, kui see on osaliselt täis. Y -ikoon näitab, et kausta ei saa rohkem pilte salvestada.

Valige loendist kaust

Olemasolevate kaustade loendist valimiseks tehke järgmist.

 1. Valige [ Vali loendist kaust ].

  Tõstke esile [ Select folder from list ] ja vajutage dialoogiakna [ Select folder from list ] kuvamiseks nuppu 2 .
 2. Tõstke esile kaust.
  Kausta esiletõstmiseks vajutage 1 või 3 .
 3. Valige esiletõstetud kaust.
  • Esiletõstetud kausta valimiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage J
  • Järgmised fotod salvestatakse valitud kausta.

Kaustade ja failide numbrid

 • Kui kausta number on jõudnud 999-ni, lõpetab kaamera automaatselt uute kaustade loomise ja keelab päästiku, kui:
  • praegune kaust sisaldab 5000 pilti (lisaks keelatakse video salvestamine, kui kaamera arvutab, et maksimaalse pikkusega video salvestamiseks vajalike failide arv annab kaustas üle 5000 faili) või
  • praegune kaust sisaldab pilti numbriga 9999 (lisaks keelatakse video salvestamine, kui kaamera arvutab, et maksimaalse pikkusega video salvestamiseks vajalike failide arvu tulemuseks on fail numbriga üle 9999).
 • Kui mälukaardil on vaba ruumi, saate siiski jätkata pildistamist, kui:
  • luua kaust, mille number on väiksem kui 999, ja valida see salvestuskaustaks või
  • muutke enne videote salvestamist suvandeid [ Kaadri suurus/kaadrisagedus ] ja [ Video kvaliteet ].

Käivitamise aeg

Kui mälukaardil on väga palju faile või kaustu, võib kaamera käivitamiseks kuluda lisaaega.