e3: särituse komp. välgu jaoks

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige, kuidas kaamera särituskompensatsiooni kasutamisel välgu taset reguleerib.

VõimalusKirjeldus
YE[ Terve kaader ]Kaamera reguleerib nii välgu taset kui ka säritust. See muudab kogu kaadri säritust.
E[ Ainult taust ]Särikompensatsiooni reguleeritakse ainult tausta jaoks.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus