Energiasääst (fotorežiim)

 1. G nupp
 2. B seadistusmenüü

Fotorežiimis lülitub pildistamise ekraan energia säästmiseks välja umbes 15 sekundit enne ooterežiimi taimeri aegumist.

VõimalusKirjeldus
[ Luba ]Energiasäästu lubamine. Ekraani värskendussagedus võib langeda.
[ Keela ]Keela energiasääst. Märkus. [ Disable ] (Keela) valimine ei peata võttekuva tuhmumist paar sekundit enne ooterežiimi aegumist.

Energiasäästu

 • Pange tähele, et isegi kui on valitud [ Luba ], ei toimi energiasääst:
  • kui [ No limit ] on valitud kohandatud sätte c3 [ Toite väljalülitamise viivitus ] > [ Ooterežiimi taimer ] või kui valitud viivitus on alla 30 sekundi,
  • autoportree režiimis,
  • suumimise ajal,
  • kui kaamera on HDMI kaudu teise seadmega ühendatud või
  • kui kaamera on ühendatud arvutiga ja vahetab sellega andmeid USB kaudu.
 • [ Disable ] (Keela) valimine suurendab aku tühjenemist.