Pildiülevaade

  1. G nupp
  2. D taasesituse menüü

Valige, kas pildid kuvatakse ekraanil automaatselt kohe pärast pildistamist.

VõimalusKirjeldus
[ Sees ]Pildid kuvatakse hetkel valitud ekraanil (monitoril või pildiotsijas) nende tegemise ajal.
[ Sees (ainult ekraan) ]Pilte kuvatakse pärast pildistamist ainult siis, kui võtete kadreerimiseks kasutatakse monitori. Pilte ei kuvata pildiotsijas, kui monitorirežiimiks on valitud [ Ainult pildinäidik ].
[ Väljas ]Pilte saab vaadata ainult K nuppu vajutades.