Mikrofoni tundlikkus

  1. G nupp
  2. 1 videosalvestusmenüü

Lülitage sisse või välja sisseehitatud või välised mikrofonid või reguleerige mikrofoni tundlikkust.

VõimalusKirjeldus
[ Automaatne ]Reguleerige mikrofoni tundlikkust automaatselt.
[ Manuaal ]Reguleerige mikrofoni tundlikkust käsitsi. Valige väärtuste hulgast [ 1 ] kuni [ 20 ]. Mida suurem väärtus, seda suurem on tundlikkus; mida madalam väärtus, seda madalam on tundlikkus.
[ Mikrofon väljas ]Lülitage helisalvestus välja.

Videod ilma helita

Videod, mis on salvestatud [ Mikrofoni väljas ] valikuga [ Mikrofoni tundlikkus ], on tähistatud ikooniga 2 .