a8: fookuspunkti ümbritsemine

  1. G nupp
  2. A sätete menüü

Valige, kas fookuspunkti valik "kerdub" ekraani ühest servast teise. Kui on valitud [ Wrap ], siis fookuspunkti valimine toimub ülevalt alla, alt üles, paremalt vasakule ja vasakult paremale, nii et näiteks multivalija 2 vajutamine, kui fookuspunkt on pildiotsija ekraani parem serv on esile tõstetud, valib vastava fookuspunkti ekraani vasakust servast.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus