Kaubamärgid ja litsentsid

  • SD, SDHC ja SDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.
  • Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
  • Apple ® , App Store ® , Apple'i logod, iPhone ® , iPad ® , Mac ja macOS on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja/või teistes riikides.
  • Android, Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid. Androidi robot reprodutseeritakse või muudetakse Google'i loodud ja jagatud töö põhjal ning seda kasutatakse Creative Commons 3.0 omistamislitsentsis kirjeldatud tingimuste kohaselt.
  • IOS on ettevõtte Cisco Systems , Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
  • HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing, LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
  • Bluetooth ® sõnamärk ja logo on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Nikon kasutab selliseid märke litsentsi alusel.
  • Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
  • Kõik muud selles dokumendis või teie Nikoni tootega kaasasolevas dokumentatsioonis mainitud kaubanimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
  • Märgi Made for Apple kasutamine tähendab, et tarvik on loodud ühenduma spetsiaalselt märgil märgitud Apple'i toodetega ja arendaja on selle Apple'i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele standarditele. Pidage meeles, et selle tarviku kasutamine Apple'i tootega võib mõjutada juhtmevaba jõudlust.

FreeType'i litsents (FreeType2)

Osa sellest tarkvarast on autoriõigusega © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Kõik õigused kaitstud.

MIT-litsents (HarfBuzz)

Osa sellest tarkvarast on autoriõigusega © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Kõik õigused kaitstud.

Unicode ® märkide andmebaasi litsents (Unicode ® märkide andmebaas)

Selle toote tarkvara kasutab Unicode® Character Database License avatud lähtekoodiga tarkvara. Tarkvaralitsentsi tingimused on järgmised:
AUTORIÕIGUSE JA LUBA TEATIS
Autoriõigus © 1991–2019 Unicode, Inc. Kõik õigused kaitstud.
Levitatakse kasutustingimuste alusel aastal
https://www.unicode.org/copyright.html .
Käesolevaga antakse tasuta luba kõigile isikutele, kes saavad koopiad Unicode'i andmefailidest ja mis tahes seotud dokumentidest ("andmefailid") või Unicode'i tarkvarast ja mis tahes seotud dokumentatsioonist ("tarkvara") andmefailidega tegelemiseks. või tarkvara ilma piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigused kasutada, kopeerida, muuta, liita, avaldada, levitada ja/või müüa andmefaile või tarkvara koopiaid ning lubada isikutel, kellele andmefailid või tarkvara on edastatud. nii, eeldusel, et kas

(i) see autoriõiguse ja lubade teatis on koos kõigi andmefailide või tarkvara koopiatega või
(ii) see autoriõiguse ja loa teade on esitatud seotud dokumentatsioonis.

ANDMEFAILID JA TARKVARA ESITAKSE „NAGU ON”, ILMA MINGI LIIGI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE NING RIIGIOSADE MITTEVÕTETE GARANTIID. MITTE JUHUL EI VASTUTA SELLES TEATISES SISALdatud AUTORIÕIGUSE OMAJA EGA OMADJAD NÕUETE VÕI ERILISE KAUDSE VÕI TAGAJÄDJENUD KAHJU EEST VÕI MISGIGI KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD VÕI SELLE TEATISE KAADUST. MUUD ANDMEFAILIDE VÕI TARKVARA KASUTAMIST VÕI TOIMIMISEST TULENEVAD VÕI SELLEGA SEOSES TULENEVAD TOIMINGUD.
Autoriõiguste omaniku nime ei tohi kasutada reklaamides ega muul viisil nende andmefailide või tarkvara müügi, kasutamise või muude tehingute edendamiseks ilma autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata, välja arvatud selles teatises märgitud juhtudel.

AVC patendiportfelli litsents

SEE TOODE ON LITSENTSeeritud AVC PATENDIPORTFELLI LITSENTSI ALUSEL TARBIJA ISIKLIKUKS JA MITTEäriliseks KASUTAMISEKS.

(i) KODEERIGE VIDEO VASTAVUSES AVC STANDARDIGA („AVC VIDEO“) JA/VÕI
(ii) DEKODEERIGE AVC-VIDEO, MIS ON KODEERITUD ISIKLIKU JA MITTEÄRILISTE TEGEVUSTE POOLT TEGEVUSTE TARBIJA JA/VÕI SAANUD AVC-VIDEO PAKKUMISEKS LITSENTSI OSUTAMISE VIDEOPAKKUJALT.

LITSENTSI EI ANNA EGA EI ANNA KAUDSEKS MUUKS KASUTAMISEKS.
LISATEABE SAAB MPEG LA, LLC-lt
VAATA https://www.mpegla.com