Hinnang

  1. G nupp
  2. D taasesituse menüü

Hinda pilte.

  • Tõstke pildid esile, kasutades mitmikvalijat 4 või 2 .
  • Vajutage 1 või 3 , et valida hinnang nullist viie tärnini, või valige d , et märkida pilt hilisemaks kustutamiseks.
  • Esiletõstetud pildi vaatamiseks suurendatuna vajutage ja hoidke all nuppu X
  • Muudatuste salvestamiseks vajutage J