Za vašo varnost

Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.

.

NEVARNOST: Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov, označenih s to ikono, obstaja visoko tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO: Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov, označenih s to ikono, lahko povzročite smrt ali težje poškodbe.
POZOR: Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov, označenih s to ikono, lahko povzročite poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
 • Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
 • Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
 • Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj odklopite.
  Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
 • Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
 • Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta vključen ali priklopljen.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nizkotemperaturnih opeklin.
 • Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr. propana, bencina ali aerosolov.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do eksplozije ali požara.
 • Skozi objektiv ne glejte neposredno v sonce ali drug močan vir svetlobe.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb vida.
 • Bliskavice ali pomožne osvetlitve za AF ne usmerjajte v voznika motornega vozila.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
 • Hranite nedosegljivo otrokom.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite zdravniško pomoč.
 • Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
 • Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov, napajalnikov ali kablov USB, ki niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne baterije, polnilnike, napajalnike in kable USB, namenjene uporabi s tem izdelkom:
  • Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
  • Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
 • Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med nevihtami.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara.
 • Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z golimi rokami ne dotikajte izdelka.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali omrzlin.
POZOR
 • Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom svetlobe.
  Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo v kadru. Zaradi sončne svetlobe, ki jo izostri fotoaparat, ko je sonce blizu kadra, lahko pride do požara.
 • Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana.
  Radio-frekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.
 • Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa ne boste uporabljali.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka.
 • Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
 • Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni svetlobi.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka.
 • Ne glejte neposredno v pomožno osvetlitev za AF.
  Neupoštevanje tega previdnostnega ukrepa ima lahko škodljive učinke na vid.
 • Ne prenašajte fotoaparatov ali objektivov z nameščenimi stativi ali podobno dodatno opremo.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare izdelka.
NEVARNOST (Batteries)
 • S polnilnimi baterijami ravnajte lepo.
  Če ne upoštevate naslednjih varnostih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
  • Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.
  • Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.
  • Ne razstavljajte.
  • Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih kovinskih predmetov.
  • Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami močnim fizičnim udarcem.
  • Ne stopajte na polnilne baterije, ne luknjajte jih z žeblji in jih ne udarjajte s kladivi.
 • Polnite, samo kot je navedeno.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
 • Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
  Če tega ne naredite takoj, lahko pride do poškodb oči.
 • Sledite navodilom osebja letalske družbe.
  Polnilne baterije, ki ostanejo brez nadzora na visoki nadmorski višini, v okolju, ki ni pod tlakom, lahko puščajo, se pregrejejo, počijo ali se vnamejo.
OPOZORILO (Batteries)
 • Hranite polnilne baterije nedosegljive otrokom.
  Če otrok pogoltne polnilno baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
 • Polnilne baterije hranite nedosegljive domačim živalim in drugim živalim.
  Polnilne baterije lahko začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo, če jih živali zgrizejo, prežvečijo ali kako drugače poškodujejo.
 • Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
 • Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti polnilne baterije EN-EL25a/EN-EL25, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju.
  Če ne upoštevate teh varnostnih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati ali pa se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
 • Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom.
  Če pridejo kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali povzroči požar.
 • Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto območje takoj sperite z oblilo čiste vode.
  Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do draženja kože.