Ogled fotografij

Pritisnite gumb K za ogled fotografij in videoposnetkov, posnetih s kamero, na monitorju ali v iskalu.


 • Pritisnite 4 ali 2 ali podrsajte levo ali desno po zaslonu, da si ogledate druge slike.
 • Videoposnetki so označeni z ikono 1 v zgornjem levem kotu monitorja. Pritisnite gumb J ali tapnite ikono a na monitorju, da predvajate videoposnetke.
 • Če želite končati predvajanje in se vrniti v način fotografiranja, pritisnite sprožilec do polovice.

Ogled videoposnetkov

Prikaz in delovanje monitorja med predvajanjem videa sta naslednja.

Monitor prikaz med predvajanjem videa

Med predvajanjem videa se prikažejo naslednje informacije, ki vam omogočajo potrditev dolžine videa in časa predvajanja. Vaš približen položaj v videoposnetku lahko potrdite tudi v vrstici napredka videoposnetka.

11 ikona
2Dolžina
3a
4Trenutni položaj/skupna dolžina
5Vrstica napredka
6Glasnost
7Vodnik

Operacije predvajanja videa

Med predvajanjem videa lahko izvedete naslednje.

ZaOpis
PavzaPritisnite 3 , da začasno ustavite predvajanje.
NadaljujPritisnite gumb J za nadaljevanje predvajanja, ko je predvajanje zaustavljeno ali med previjanjem nazaj/naprej.
Previjanje nazaj/naprej
 • Pritisnite 4 za previjanje nazaj, 2 za naprej. Hitrost se poveča z vsakim pritiskom, od 2× do 4× do 8× do 16×.
 • Držite pritisnjeno 4 ali 2 , da preskočite na prvi ali zadnji okvir.
 • Prvi okvir je označen z h v zgornjem desnem kotu zaslona, zadnji okvir pa z i .
Začnite s počasnim predvajanjemPritisnite 3 , medtem ko je video začasno zaustavljen, da začnete s počasno predvajanjem.
Previjanje nazaj/naprej
 • Pritisnite 4 ali 2 , medtem ko je video začasno zaustavljen, da previjete za eno sličico naprej ali nazaj.
 • Držite 4 ali 2 pritisnjeno za neprekinjeno previjanje nazaj ali naprej.
Preskoči 10 sZavrtite gumb za glavno ukazno vrstico za eno ustavitev, da preskočite 10 s naprej ali nazaj.
Preskoči na zadnji ali prvi okvirZavrtite gumb za podukaze, da preskočite na zadnjo ali prvo sličico.
Prilagodite glasnostPritisnite X za povečanje glasnosti, W ( Q ) za zmanjšanje.
Obrežite videoČe želite prikazati meni [ EDIT VIDEO ], začasno ustavite predvajanje in pritisnite gumb i .
IzhodPritisnite 1 ali K za izhod v celozaslonsko predvajanje.
Nadaljujte s snemanjemPritisnite sprožilec do polovice, da se vrnete v način fotografiranja.

Brisanje neželenih slik

Slike lahko izbrišete, kot je opisano spodaj. Upoštevajte, da slik ni mogoče obnoviti, ko so izbrisane.

 1. Prikaži sliko.
  • Pritisnite gumb K za začetek predvajanja in pritisnite 4 ali 2 , dokler se ne prikaže želena slika.
 2. Izbriši sliko.
  • Pritisnite gumb O ; prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno. Ponovno pritisnite gumb O , da izbrišete sliko in se vrnete na predvajanje.
  • Za izhod brez brisanja slike pritisnite K

Element menija za predvajanje [ Delete ].

Uporabite [ Delete ] v meniju za predvajanje za:

 • Izbrišite več slik
 • Izbrišite slike, posnete na izbrane datume
 • Izbrišite vse slike v izbranih mapah