Ogled fotografij

Pritisnite gumb K za ogled fotografij in videoposnetkov, posnetih s kamero, na monitorju ali v iskalu.


 • Pritisnite 4 ali 2 ali povlecite levo ali desno po monitorju, da si ogledate druge slike.
 • Videoposnetki so označeni z ikono 1 v zgornjem levem kotu monitorja. Za predvajanje videoposnetkov pritisnite gumb J ali tapnite ikono a na zaslonu.
 • Če želite končati predvajanje in se vrniti v način za fotografiranje, pritisnite gumb za sprostitev sprožilca do polovice.

Ogled video posnetkov

Prikaz monitorja in delovanje med predvajanjem videa sta naslednja.

Monitor med predvajanjem videa

Med predvajanjem videoposnetka se prikažejo naslednje informacije, ki vam omogočajo potrditev dolžine videa in časa predvajanja. Vaš približni položaj v videoposnetku lahko potrdite tudi v vrstici napredovanja videoposnetka.

11 ikona
2Dolžina
3a
4Trenutni položaj/skupna dolžina
5Vrstica napredka
6Glasnost
7Vodnik

Operacije predvajanja videa

Med predvajanjem videa lahko izvedete naslednje.

ZaOpis
PavzaPritisnite 3 , da začasno ustavite predvajanje.
NadaljujPritisnite gumb J za nadaljevanje predvajanja, ko je predvajanje začasno ustavljeno ali med previjanjem nazaj/naprej.
Previjanje nazaj/naprej
 • Pritisnite 4 za previjanje nazaj, 2 za naprej. Hitrost se poveča z vsakim pritiskom, od 2× do 4× do 8× do 16×.
 • Pridržite tipko 4 ali 2 , da preskočite na prvo ali zadnjo sličico.
 • Prvi okvir je označen s h v zgornjem desnem kotu zaslona, zadnji okvir z i .
Začnite počasno predvajanjePritisnite 3 , ko je video zaustavljen, da začnete počasno predvajanje.
Previjanje nazaj/naprej
 • Pritisnite 4 ali 2 , medtem ko je videoposnetek zaustavljen, da previjete nazaj ali naprej eno sliko naenkrat.
 • Držite 4 ali 2 pritisnjeno za neprekinjeno previjanje nazaj ali naprej.
Preskočite 10 sZavrtite glavni gumb za ukaze za eno stopnjo, da preskočite 10 s naprej ali nazaj.
Preskoči na zadnji ali prvi okvirZavrtite gumb za podukaze, da preskočite na zadnji ali prvi okvir.
Prilagodite glasnostPritisnite X za povečanje glasnosti, W ( Q ) za zmanjšanje.
Obrezovanje videaZa prikaz menija [ EDIT VIDEO ] začasno ustavite predvajanje in pritisnite gumb i .
IzhodPritisnite 1 ali K za izhod v celozaslonsko predvajanje.
Nadaljujte s streljanjemPritisnite gumb za sprostitev sprožilca do polovice, da se vrnete v način za fotografiranje.

Brisanje neželenih slik

Slike lahko izbrišete, kot je opisano spodaj. Upoštevajte, da izbrisanih slik ni mogoče obnoviti.

 1. Pokažite sliko.
  • Pritisnite gumb K za začetek predvajanja in pritiskajte 4 ali 2 , dokler se ne prikaže želena slika.
 2. Izbriši sliko.
  • Pritisnite gumb O ; prikazano bo potrditveno pogovorno okno. Ponovno pritisnite gumb O , da izbrišete sliko in se vrnete na predvajanje.
  • Za izhod brez brisanja slike pritisnite K .

Element menija za predvajanje [Delete].

Uporabite [ Izbriši ] v meniju za predvajanje za:

 • Izbriši več slik
 • Izbrišite slike, posnete na izbrane datume
 • Izbrišite vse slike v izbranih mapah