Nastavitve občutljivosti ISO

  1. Gumb G
  2. 1 meni za snemanje videa

Prilagodite nastavitve občutljivosti ISO za video način.

MožnostOpis
[ Največja občutljivost ]

Izberite zgornjo mejo za samodejni nadzor občutljivosti ISO, da preprečite previsok dvig.

  • Izbrana vrednost služi kot zgornja meja za občutljivost ISO v načinih P , S in A ter ko je [ On ] izbrano za [ Auto ISO control (mode M) ] v načinu M .
[ Samodejni nadzor ISO (način M) ]Če izberete [ On ] in pritisnete gumb J , bo fotoaparat samodejno prilagodil občutljivost ISO za video način v načinu M . Če je izbran [ Off ], bo občutljivost ISO ostala fiksna na vrednosti, izbrani z vrtljivim gumbom za občutljivost ISO.
  • Ne glede na izbrano možnost se samodejni nadzor občutljivosti ISO uporablja v načinih, ki niso M .
[ Občutljivost ISO (način M) ]Prikaže se občutljivost ISO, izbrana z vrtljivim gumbom za občutljivost ISO.
  • Ko je omogočen samodejni nadzor občutljivosti ISO, bo na zaslonu za fotografiranje prikazan ISO AUTO . Ko se občutljivost spremeni iz vrednosti, ki jo je izbral uporabnik, bo na zaslonih prikazana občutljivost ISO.

Samodejni nadzor občutljivosti ISO

  • Pri visokih občutljivostih ISO se lahko poveča »šum« (naključno razporejene svetle pike, megla ali črte).
  • Pri visokih občutljivostih ISO ima lahko fotoaparat težave z ostrenjem.
  • Zgoraj navedeno lahko preprečite tako, da izberete nižjo vrednost za [ ISO sensitivity settings ] > [ Maximum sensitivity ].