»Na fotoaparatu« v primerjavi z »oddaljenim«

Fotografije lahko posnamete z izbirno bliskavico, nameščeno na čevlju za dodatno opremo fotoaparata, ali z eno ali več oddaljenimi bliskavicami.

  • Ko uporabljate bliskavico, v meniju za fotografiranje izberite [ Izklopljeno ] za [ Tiha fotografija ].

Bliskavice, nameščene na fotoaparatu

Fotografirajte z bliskavico, nameščeno na fotoaparatu. Za več informacij si oglejte naslednje strani.

Daljinsko fotografiranje z bliskavico

Fotografirajte z eno ali več oddaljenimi bliskavicami z uporabo brezžičnega nadzora bliskavice (Advanced Wireless Lighting ali AWL). Za več informacij glejte “ Fotografiranje z bliskavico na daljavo ” ( Fotografiranje z bliskavico na daljavo ).