Izbriši

  1. Gumb G
  2. D meni za predvajanje

Izbrišite več slik. Za več informacij glejte “Brisanje več slik” (Brisanje več slik ).

MožnostOpis
Q[ Izbrane slike ]Izbriši izbrane slike.
i[ Slike posnete na izbrane datume ]Izbriši vse slike, posnete na izbrane datume.
R[ Vse slike ]Izbrišite vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za [ Playback folder ] v meniju za predvajanje.