Spremeni velikost

 1. Gumb G
 2. N meni za retuširanje

Ustvarite majhne kopije izbranih fotografij.

Spreminjanje velikosti več slik

Če ste do menija za retuširanje dostopali prek gumba G , lahko spremenite velikost več izbranih slik.

 1. V meniju za retuširanje izberite [ Resize ].

  Označite [ Spremeni velikost ] in pritisnite 2 .
 2. Izberite velikost.
  • Označite [ Izberi velikost ] in pritisnite 2 .
  • Označite želeno velikost (dolžina v slikovnih pikah) z uporabo 1 in 3 ter pritisnite J .
 3. Izberite način izbire slik.
  MožnostOpis
  [ Izberi sliko(e) ]Spremenite velikost izbranih slik. Izberete lahko več slik.
  [ Izberite datum ]Spremenite velikost vseh slik, posnetih na izbrane datume.
  [ Izberi mapo ]Spremenite velikost vseh slik v izbrani mapi.
 4. Izberite slike.
  Če ste izbrali [Izberi sliko(e)]:
  • Označite slike z večnamenskim izbirnikom.
  • Če si želite ogledati označeno sliko povečano, pritisnite in držite gumb X
  • Če želite izbrati označeno sliko, pritisnite gumb W ( Q ). Izbrane slike so označene z ikono 8 . Za preklic izbire trenutne slike znova pritisnite gumb W ( Q ); 8 ne bo več prikazan. Vse izbrane slike bodo kopirane v velikosti, izbrani v 2. koraku.
  • Pritisnite J za nadaljevanje, ko je izbira končana.
  Če ste izbrali [Izberi datum]:
  • Označite datume z večnamenskim izbirnikom in pritisnite 2 , da izberete ( M ) ali prekličete izbiro ( U ).
  • Vse slike, posnete na datume, označene s kljukico ( M ), bodo kopirane v velikosti, izbrani v 2. koraku.
  • Pritisnite J za nadaljevanje, ko je izbira končana.
  Če ste izbrali [Izberi mapo]:
  Označite mapo in pritisnite J , da jo izberete; vse slike v izbrani mapi bodo kopirane v velikosti, izbrani v 2. koraku.
 5. Shranite spremenjene velikosti kopij.
  • Prikaže se potrditveno pogovorno okno; označite [ Da ] in pritisnite J , da shranite spremenjene velikosti kopij.
  • Za preklic postopka, preden so ustvarjene vse kopije, pritisnite gumb G ; ko se prikaže potrditveno pogovorno okno, označite [ Da ] in pritisnite J .

Spremeni velikost

Odvisno od velikosti kopije povečava med predvajanjem morda ne bo na voljo, ko so prikazane spremenjene velikosti kopij.