Zaščita slik pred brisanjem

Slike lahko zaščitite, da preprečite nenamerno brisanje. Zaščitene slike pa bodo izbrisane, ko bo pomnilniška kartica formatirana.

  1. Pritisnite gumb K za začetek predvajanja.
  2. Izberite želeno sliko in pritisnite gumb A ( g ).
    • Zaščitene slike so označene z ikono P
    • Če želite odstraniti zaščito, prikažite ali označite sliko in znova pritisnite gumb A ( g ).

Odstranitev zaščite z vseh slik

Če želite odstraniti zaščito za vse slike v mapi ali mapah, ki so trenutno izbrane za [ Mapa za predvajanje ] v meniju za predvajanje, izberite [Odstrani zaščito za vse ] v meniju i .