Zaščita slik pred brisanjem

Slike je mogoče zaščititi, da preprečite njihovo pomotoma brisanje. Zaščitene slike pa bodo izbrisane, ko bo pomnilniška kartica formatirana.

  1. Za začetek predvajanja pritisnite gumb K
  2. Izberite želeno sliko in pritisnite gumb A ( g ).
    • Zaščitene slike so označene z ikono P
    • Če želite odstraniti zaščito, prikažite ali označite sliko in ponovno pritisnite gumb A ( g ).

Odstranitev zaščite z vseh slik

Če želite odstraniti zaščito z vseh slik v mapi ali mapah, ki so trenutno izbrane za [ Playback folder ] v meniju za predvajanje, izberite [ Unprotect all ] v meniju i .