Nastavitve občutljivosti ISO

  1. Gumb G
  2. C meni za fotografiranje

Prilagodite nastavitve samodejnega nadzora občutljivosti ISO za fotografije. Samodejni nadzor občutljivosti ISO samodejno prilagodi občutljivost ISO, če ni mogoče doseči optimalne osvetlitve pri vrednosti, ki jo izbere uporabnik v načinih P , S , A in M.

MožnostOpis
[ Občutljivost ISO ]Prikaže se občutljivost ISO, izbrana z vrtljivim gumbom za občutljivost ISO.
[ Samodejni nadzor občutljivosti ISO ]

Označite [ On ] in pritisnite J , da omogočite samodejni nadzor občutljivosti ISO. Če je izbran [ Off ], bo občutljivost ISO ostala fiksna na vrednosti, izbrani z vrtljivim gumbom za občutljivost ISO.

[ Največja občutljivost ]

Izberite zgornjo mejo za samodejni nadzor občutljivosti ISO, da preprečite previsok dvig.

[ Največja občutljivost s c ]

Izberite zgornjo mejo občutljivosti ISO za fotografije, posnete z dodatno bliskavico.

[ Najmanjša hitrost zaklopa ]

Izberite hitrost zaklopa (1/4000 do 30 s), pod katero se bo vključil samodejni nadzor občutljivosti ISO, da preprečite podosvetlitev v načinih P in A. Če je izbrana možnost [ Auto ], bo fotoaparat izbral najmanjšo hitrost zaklopa glede na goriščno razdaljo objektiva. Fotoaparat bo na primer samodejno izbral krajše najnižje hitrosti zaklopa, da prepreči zamegljenost, ki jo povzroči tresenje fotoaparata, ko je nameščen dolg objektiv.

  • Za ogled možnosti samodejne izbire hitrosti zaklopa označite [ Auto ] in pritisnite 2 . Samodejno izbiro hitrosti zaklopa je mogoče natančno nastaviti z izbiro hitrejših ali počasnejših najnižjih vrednosti. Hitrejše nastavitve lahko uporabite za zmanjšanje zamegljenosti pri fotografiranju hitro premikajočih se motivov.
  • Hitrosti zaklopa lahko padejo pod izbrani minimum, če optimalne osvetlitve ni mogoče doseči pri občutljivosti ISO, izbrani za [ Največja občutljivost ].
  • Ko je omogočen samodejni nadzor občutljivosti ISO, bo na zaslonu za fotografiranje prikazan ISO AUTO . Ko se občutljivost spremeni iz vrednosti, ki jo je izbral uporabnik, bo na zaslonih prikazana občutljivost ISO.

Samodejni nadzor občutljivosti ISO

  • Če je občutljivost ISO, izbrana z vrtljivim gumbom za občutljivost ISO, višja od tiste, nastavljene v [ Največja občutljivost ], bo vrednost, izbrana z vrtljivim gumbom za občutljivost ISO, služila kot največja občutljivost.
  • Med fotografiranjem z bliskavico je hitrost zaklopa omejena na obseg, ki ga določajo vrednosti, izbrane za nastavitve po meri e1 [ Flash sync speed ] in e2 [ Flash shutter speed ].