a10: AF pri šibki svetlobi

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Izberite [ On ] za natančnejše ostrenje pri šibki svetlobi, ko je AF-S izbran za način ostrenja ali ko je izbran AF-A in snemate v načinu AF-S .

  • Ta možnost velja samo v fotografskem načinu.
  • V načinu b je [ AF pri šibki svetlobi ] fiksirano na [ Vklopljeno ].
  • AF pri šibki svetlobi je onemogočen med fotografiranjem v intervalih in snemanjem videa s časovnim zamikom.
  • Fotoaparat bo morda potreboval več časa za ostrenje, če je izbrano [ On ].
  • Medtem ko je AF pri šibki svetlobi v veljavi, se na zaslonu prikaže »Low-light«. Hitrost osveževanja zaslona se lahko zmanjša.

A Nastavitve po meri: natančne nastavitve kamere