a10: AF pri šibki svetlobi

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Izberite [ Vklopljeno ] za natančnejše ostrenje pri šibki svetlobi, ko je za način ostrenja izbran AF-S ali ko je izbran AF-A in fotografirate v AF-S .

  • Ta možnost velja samo v načinu fotografije.
  • V načinu b je [ Low-light AF ] nastavljen na [ On ].
  • AF pri šibki svetlobi je onemogočen med fotografiranjem v intervalih in snemanjem videa s časovnim zamikom.
  • Fotoaparat bo morda potreboval več časa za ostrenje, ko je izbrana možnost [ On ].
  • Medtem ko je AF pri šibki svetlobi vključen, se na zaslonu prikaže »Low-light«. Hitrost osveževanja zaslona se lahko zmanjša.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata