Ocena

  1. Gumb G
  2. D meni za predvajanje

Ocenite slike.

  • Označite slike z večnamenskim izbirnikom 4 ali 2 .
  • Pritisnite 1 ali 3 , da izberete oceno od nič do pet zvezdic, ali pa izberite d , da označite sliko kot kandidata za poznejši izbris.
  • Če si želite označeno sliko ogledati povečano, pritisnite in držite gumb X
  • Pritisnite J , da shranite spremembe.