f5: Spustite gumb za uporabo vrtljivega gumba

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Če izberete [ Da ], lahko prilagoditve, ki se običajno izvajajo z držanjem gumba in vrtenjem vrtljivega gumba za ukaze, opravite z vrtenjem vrtljivega gumba za ukaze, potem ko spustite gumb. To se konča, ko ponovno pritisnete gumb, pritisnete sprožilec do polovice ali poteče časovnik stanja pripravljenosti.

  • [ Gumb za sprostitev za uporabo vrtljivega gumba ] velja za kontrolnike, ki so jim bile dodeljene naslednje vloge z nastavitvijo po meri f2 [ Kontrole po meri (fotografiranje) ] ali g2 [ Kontrole po meri ]: [ Izberi območje slike ], [ Kakovost/velikost slike ], [ White balance ], [ Set Picture Control ], [ Active D-Lighting ], [ Metering ], [ Flash mode/compensation ], [ Release mode ], [ Release mode (save frame) ], [ Focus mode/AF-area mode ] . _ _ _ _ _

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata