f5: Spustite gumb za uporabo gumba

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Če izberete [ Yes ], omogoča prilagoditve, ki se običajno izvajajo z držanjem gumba in vrtenjem gumba za upravljanje, tako da se gumb za upravljanje izvede z vrtenjem gumba za upravljanje, potem ko gumb spustite. To se konča, ko ponovno pritisnete gumb, pritisnete sprožilec do polovice ali poteče časovnik stanja pripravljenosti.

  • [ Gumb za sprostitev za uporabo kolesca ] velja za kontrolnike, ki so jim bile dodeljene naslednje vloge z nastavitvijo po meri f2 [ Kontrole po meri (snemanje) ] ali g2 [ Kontrole po meri ]: [ Izberi območje slike ], [ Kakovost/velikost slike ], [ Ravnovesje beline ], [ Nastavi nadzor slike ], [ Active D-Lighting ], [ Merjenje ], [ Način bliskavice/kompenzacija ], [ Način sprostitve ], [ Način sprostitve (shrani okvir) ], [ Način ostrenja/Način območja AF ], [ Samodejno bracketing ], [ Večkratna osvetlitev ], [ HDR (visok dinamični razpon) ], [ Način zakasnitve osvetlitve ], [ Izostritev vrha ], [ Izberi številko objektiva brez CPE ] in [ Občutljivost mikrofona ].

A Nastavitve po meri: natančne nastavitve kamere