Odpravljanje težav

Rešitve za nekatere pogoste težave so navedene spodaj.

  • Informacije o odpravljanju težav za aplikacijo SnapBridge najdete v spletni pomoči aplikacije, ki si jo lahko ogledate na:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Za informacije o pripomočku Wireless Transmitter Utility glejte spletno pomoč pripomočka.
TežavaRešitev
Kamera prikaže napako TCP/IP.Nastavitve povezave zahtevajo prilagoditev. Preverite nastavitve za gostiteljski računalnik ali brezžični usmerjevalnik in ustrezno prilagodite nastavitve kamere ( Nastavitve omrežja ).
Fotoaparat prikaže napako »brez pomnilniške kartice«.Pomnilniška kartica je napačno vstavljena ali sploh ni vstavljena. Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena ( Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ).
Nalaganje je prekinjeno in se ne more nadaljevati.Nalaganje se bo nadaljevalo, če fotoaparat izklopite in nato znova vklopite ( Nalaganje slik ).
Povezava je nezanesljiva.Če je za [ Kanal ] izbrano [ Samodejno ], ko se povezujete s pametno napravo, izberite [ Ročno ] in ročno izberite kanal ( nastavitve povezave Wi-Fi ).
Če je kamera povezana z računalnikom v infrastrukturnem načinu, preverite, ali je usmerjevalnik nastavljen na kanal med 1 in 8 ( omrežne nastavitve ).