Odpravljanje težav

Spodaj so navedene rešitve za nekatere pogoste težave.

  • Informacije o odpravljanju težav za aplikacijo SnapBridge najdete v spletni pomoči za aplikacijo, ki si jo lahko ogledate na:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
  • Za informacije o pripomočku Wireless Transmitter Utility glejte spletno pomoč pripomočka.
Problemrešitev
Kamera prikaže napako TCP/IP.Nastavitve povezave zahtevajo prilagoditev. Preverite nastavitve za gostiteljski računalnik ali brezžični usmerjevalnik in ustrezno prilagodite nastavitve kamere ( Omrežne nastavitve ).
Kamera prikaže napako »brez pomnilniške kartice«.Pomnilniška kartica ni vstavljena pravilno ali pa sploh ni. Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena (Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ).
Nalaganje je prekinjeno in se ne nadaljuje.Nalaganje se bo nadaljevalo, če kamero izklopite in nato znova vklopite (Nalaganje slik ).
Povezava je nezanesljiva.Če je za [ Kanal ] izbrano [ Samodejno ], ko se povezujete s pametno napravo, izberite [ Ročno ] in kanal izberite ročno ( Nastavitve povezave Wi-Fi ).
Če je kamera povezana z računalnikom v infrastrukturnem načinu, preverite, ali je usmerjevalnik nastavljen na kanal med 1 in 8 ( Omrežne nastavitve ).