b3: Natančna nastavitev optimalne osvetlitve

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

To možnost uporabite za natančno nastavitev vrednosti osvetlitve, ki jo izbere kamera; osvetlitev je mogoče natančno nastaviti ločeno za vsako metodo merjenja. Osvetlitev je mogoče prilagoditi navzgor za svetlejše osvetlitve ali navzdol za temnejše osvetlitve v območju od +1 do –1 EV v korakih po 1/6 EV. Privzeta vrednost je 0.

Natančna nastavitev osvetlitve

Ne glede na možnost, izbrano za nastavitev po meri b3 [ Fine-tune optimalna izpostavljenost ], ikona kompenzacije osvetlitve ( E ) ne bo prikazana. Edini način, da ugotovite, koliko osvetlitve je bilo spremenjeno, je, da si ogledate količino v meniju za natančno nastavitev za nastavitev po meri b3.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata