f3: Kontrole po meri (predvajanje)

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Izberite vlogo, dodeljeno gumbom kamere med predvajanjem.

MožnostVlogaOpis
j[ Gumb AE-L/AF-L ]g[ Zaščiti ]Pritisnite gumb za zaščito trenutne slike.
c[ Ocena ]Ko pritisnete gumb za upravljanje, lahko pritisnete 4 ali 2 ali zavrtite glavni gumb za ukaze, da spremenite nastavitev ocene za prikazano sliko.
p[ Vklop/izklop povečave ]Pritisnite gumb, da povečate zaslon na območju okoli trenutne točke ostrenja (razmerje povečave je izbrano vnaprej). Ponovno pritisnite za preklic povečave.
  • Če želite izbrati razmerje povečave, označite [ Zoom on/off ] in pritisnite 2 .
  • Povečava je na voljo tako pri celozaslonskem predvajanju kot pri predvajanju sličic.
[ Brez ]Nadzor nima učinka.
k[ Gumb OK ]*n[ Vklop/izklop sličice ]Pritisnite gumb za preklapljanje med celozaslonskim predvajanjem, 4-, 9- in 72-sličnim predvajanjem in koledarskim predvajanjem.
o[ Ogled histogramov ]Med pritiskom na gumb se prikaže histogram. Prikaz histograma je na voljo v celozaslonskem predvajanju in predvajanju sličic.
p[ Vklop/izklop povečave ]Pritisnite gumb, da povečate zaslon na območju okoli trenutne točke ostrenja (razmerje povečave je izbrano vnaprej). Ponovno pritisnite za preklic povečave.
  • Če želite izbrati razmerje povečave, označite [ Zoom on/off ] in pritisnite 2 .
  • Povečava je na voljo tako pri celozaslonskem predvajanju kot pri predvajanju sličic.
u[ Izberi mapo ]Pritisnite gumb za prikaz pogovornega okna [ Izberi mapo ], kjer lahko nato izberete mapo za predvajanje.
  1. Ne glede na izbrano možnost se s pritiskom na J , ko je video prikazan v celotnem okvirju, začne predvajanje videa.

A Nastavitve po meri: natančne nastavitve kamere