B Nastavitveni meni: Nastavitev kamere

Za ogled menija za nastavitve izberite zavihek B v menijih fotoaparata.

Nastavitveni meni vsebuje naslednje elemente:

Poglej tudi

Privzete nastavitve menija nastavitve ” ( privzete nastavitve menija nastavitve )