B Nastavitveni meni: Nastavitev kamere

Za ogled nastavitvenega menija izberite zavihek B v menijih fotoaparata.

Nastavitveni meni vsebuje naslednje elemente:

Poglej tudi

»Privzete nastavitve nastavitvenega menija« (Privzete nastavitve menija za nastavitve )