Informacije o avtorskih pravicah

  1. Gumb G
  2. B nastavitveni meni

Dodajte informacije o avtorskih pravicah novim fotografijam, ko jih posnamete. Informacije o avtorskih pravicah si lahko ogledate na zavihku [ Info ] programa NX Studio.

Izvajalec/Avtorske pravice

Vpišite imena fotografa (največ 36 znakov) in imetnika avtorskih pravic (največ 54 znakov). Označite [ Artist ] ali [ Copyright ] in pritisnite 2 za prikaz pogovornega okna za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Priložite podatke o avtorskih pravicah

Če želite naslednjim fotografijam priložiti informacije o avtorskih pravicah, označite [ Attach copyright information ], pritisnite 2 in potrdite, da se v sosednjem potrditvenem polju prikaže kljukica ( M ). Pritisnite J , da shranite spremembe in zaprete; podatki o avtorskih pravicah bodo priloženi vsem nadaljnjim fotografijam.

Informacije o avtorskih pravicah

  • Če želite preprečiti nepooblaščeno uporabo imen izvajalcev ali imetnikov avtorskih pravic, se prepričajte, da ni izbrana možnost [ Priloži informacije o avtorskih pravicah ], preden fotoaparat posodite ali prenesete na drugo osebo. Prav tako se boste morali prepričati, da sta polji za izvajalca in avtorske pravice prazni.
  • Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali spore, ki izhajajo iz uporabe možnosti [ Informacije o avtorskih pravicah ].

Informacije o fotografiji

Informacije o avtorskih pravicah so vključene v podatke o fotografiranju, prikazane na zaslonu informacij o fotografiji.