Meni i

Ta meni se uporablja za hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev. Za ogled menija pritisnite gumb i .

  • Označite elemente z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti. Označite želeno možnost in pritisnite J , da izberete in se vrnete v meni i .
  • Za preklic in vrnitev na prejšnji prikaz pritisnite gumb i .

Ukaz kliče

  • V nekaterih primerih lahko nastavitev za element, ki je trenutno označen v meniju i , izberete z vrtenjem vrtljivega gumba za glavne ukaze. Možnosti za izbrano nastavitev, če obstajajo, lahko izberete z vrtenjem gumba za podukaze.
  • Nekatere elemente je mogoče prilagoditi z vrtenjem enega od gumbov.
  • Pritisnite J , da shranite spremembe. Spremembe lahko shranite tudi tako, da pritisnete sprožilec do polovice ali označite drug element.