Ocenjevanje slik

Izbrane slike lahko ocenite ali označite kot kandidate za kasnejši izbris. Ocene si lahko ogledate tudi v NX Studiu. Zaščitenih slik ni mogoče ocenjevati.

  1. Za začetek predvajanja pritisnite gumb K
  2. Izberite želeno sliko in pritisnite gumb i .

    Prikaže se meni za predvajanje i .

  3. Označite [Ocena] in pritisnite J .
  4. Izberite oceno.
    • Zavrtite glavni vrtljivi gumb za ukaze, da izberete oceno od nič do petih zvezdic, ali izberite d , da označite sliko kot kandidata za poznejši izbris.
    • Pritisnite J , da izberete označeno možnost.