Ocenjevanje slik

Izbrane slike lahko ocenite ali označite kot kandidate za kasnejši izbris. Ocene si lahko ogledate tudi v NX Studio. Zaščitenih slik ni mogoče oceniti.

  1. Pritisnite gumb K za začetek predvajanja.
  2. Izberite želeno sliko in pritisnite gumb i .

    Prikazal se bo meni za predvajanje i .

  3. Označite [ Rating ] in pritisnite J
  4. Izberite oceno.
    • Zavrtite glavni gumb za ukaze, da izberete oceno od nič do pet zvezdic, ali izberite d , da označite sliko kot kandidata za poznejši izbris.
    • Pritisnite J , da izberete označeno možnost.