Zavrtite visoko

  1. Gumb G
  2. D meni za predvajanje

Ko je izbrano [ On ], bodo »visoke« (pokončno usmerjene) slike samodejno zasukane za prikaz med predvajanjem.

Zavrtite visoko

Slike se med pregledovanjem slik ne zasukajo samodejno, tudi če je izbrano [ On ] za [ Zasukaj visoko ].