g4: Občutljivost sledenja AF

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Nastavite občutljivost sledenja AF od vrednosti 1 do 7 v video načinu, ko je način ostrenja nastavljen na AF-C ali AF-F .

  • Izberite [ 7 (Nizko) ], da ohranite fokus na izvirnem motivu.
  • Če motiv zapusti izbrano območje ostrenja, ko je izbrano [ 1 (High) ], se bo kamera odzvala s hitrim premikanjem fokusa na nov motiv na istem območju.

A Nastavitve po meri: natančne nastavitve kamere