g4: občutljivost sledenja AF

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Nastavite občutljivost sledenja AF od vrednosti 1 do 7 v video načinu, ko je način ostrenja nastavljen na AF-C ali AF-F .

  • Izberite [ 7 (nizko) ], da ohranite fokus na prvotni motiv.
  • Če motiv zapusti izbrano območje ostrenja, ko je izbrana [ 1 (High) ], se bo fotoaparat odzval s hitrim premikom fokusa na nov subjekt v istem območju.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata