Blagovne znamke in licence

  • Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke SD-3C, LLC.
  • Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
  • Apple ® , App Store ® , logotipi Apple, iPhone ® , iPad ® , Mac in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in/ali drugih državah.
  • Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvaril in delil Google, in se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution.
  • IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah in se uporablja pod licenco.
  • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing, LLC.
  • Besedna znamka in logotip Bluetooth ® sta registrirani blagovni znamki v lasti Bluetooth SIG, Inc. in Nikon ju uporablja po licenci.
  • Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.
  • Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem dokumentu ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih ustreznih imetnikov.
  • Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelki Apple, ki so navedeni na znački, in jo je razvijalec potrdil, da ustreza standardom zmogljivosti Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba tega dodatka z izdelkom Apple vpliva na brezžično delovanje.

Licenca FreeType (FreeType2)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Vse pravice pridržane.

Licenca MIT (HarfBuzz)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Vse pravice pridržane.

Licenca za zbirko znakov Unicode ® (Zbirka znakov Unicode ® )

Programska oprema za ta izdelek uporablja odprtokodno programsko opremo Unicode ® Character Database License. Pogoji licence za programsko opremo so naslednji:
OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN DOVOLJENJU
Avtorske pravice © 1991-2019 Unicode, Inc. Vse pravice pridržane.
Distribuirano v skladu s pogoji uporabe v
https://www.unicode.org/copyright.html .
Brezplačno se dovoljuje kateri koli osebi, ki pridobi kopijo podatkovnih datotek Unicode in katere koli povezane dokumentacije (»podatkovne datoteke«) ali programske opreme Unicode in katere koli povezane dokumentacije (»programska oprema«), da posluje s podatkovnimi datotekami. ali programske opreme brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije in/ali prodaje kopij podatkovnih datotek ali programske opreme ter dovoljevanja osebam, katerim so podatkovne datoteke ali programska oprema posredovane, da torej pod pogojem, da bodisi

(i) je to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju prikazano z vsemi kopijami podatkovnih datotek ali programske opreme ali
(ii) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano v pripadajoči dokumentaciji.

PODATKOVNE DATOTEKE IN PROGRAMSKA OPREMA SO NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB. IMETNIK ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC, VKLJUČENI V TO OBVESTILO, V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ZAHTEVEK ALI POSEBNO POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI JE POSLEDICA IZGUBE UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI POGODBENE MALOMARNOSTI, DRUGA ŠKODNA DEJANJA, KI IZHAJAJO IZ ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI DELOVANJEM PODATKOVNIH DATOTEK ALI PROGRAMSKE OPREME.
Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov s temi podatkovnimi datotekami ali programsko opremo brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Licenca za patentni portfelj AVC

TA IZDELEK JE LICENCIRAN NA PODLAGI LICENCE PATENTNEGA PORTFELJA AVC ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKOV ZA

(i) KODIRANJE VIDEOPOSNETKA V SKLADU S STANDARDOM AVC (»AVC VIDEO«) IN/ALI
(ii) DEKODIRA VIDEOPOSNETKA AVC, KI GA JE KODIRAL POTROŠNIK, KI SE DEJAVLJA OSEBNE IN NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI IN/ALI GA JE PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEOPOSNETKA Z LICENCO ZA ZAGOTAVLJANJE VIDEOPOSNETKA AVC.

ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO NI PODELJENA NOBENA LICENCA ALI SE NE NAZNAČUJE.
DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI MPEG LA, LLC
GLEJTE https://www.mpegla.com