Blagovne znamke in licence

  • Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke SD-3C, LLC.
  • Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
  • Apple ® , App Store ® , logotipi Apple , iPhone ® , iPad ® , Mac in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in/ali drugih državah.
  • Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvaril in delil Google ter se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.
  • IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems , Inc., v Združenih državah in/ali drugih državah in se uporablja pod licenco.
  • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing, LLC.
  • Besedna znamka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti Bluetooth SIG, Inc., Nikon pa jih uporablja pod licenco.
  • Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.
  • Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem dokumentu ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.
  • Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana tako, da se poveže posebej z izdelki Apple, navedenimi na znački, in da je razvijalec potrdil, da izpolnjuje Apple standarde delovanja. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba te dodatne opreme z izdelkom Apple vpliva na brezžično delovanje.

Licenca FreeType (FreeType2)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Vse pravice pridržane.

MIT licenca (HarfBuzz)

Del te programske opreme je avtorsko zaščiten © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Vse pravice pridržane.

Licenca za bazo znakov Unicode® ( Unicode® Character Database)

Programska oprema za ta izdelek uporablja odprtokodno programsko opremo Unicode ® Character Database License. Pogoji licence programske opreme so naslednji:
OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN DOVOLJENJU
Avtorske pravice © 1991-2019 Unicode, Inc. Vse pravice pridržane.
Distribuirano v skladu s pogoji uporabe v
https://www.unicode.org/copyright.html .
Dovoljenje je brezplačno podeljeno kateri koli osebi, ki pridobi kopijo podatkovnih datotek Unicode in vso povezano dokumentacijo (»Podatkovne datoteke«) ali programsko opremo Unicode ter vso povezano dokumentacijo (»programska oprema«) za ravnanje s podatkovnimi datotekami. ali Programska oprema brez omejitev, vključno z neomejenimi pravicami za uporabo, kopiranje, spreminjanje, združevanje, objavo, distribucijo in/ali prodajo kopij podatkovnih datotek ali programske opreme ter dovoliti osebam, ki so jim podatkovne datoteke ali programska oprema na voljo, torej, pod pogojem, da tudi

(i) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano z vsemi kopijami podatkovnih datotek ali programske opreme, oz
(ii) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano v povezani dokumentaciji.

PODATKOVNE DATOTEKE IN PROGRAMSKA OPREMA SO PONUJENE "KAKRŠNE SO", BREZ KAKRŠNE koli GARANCIJE, IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA JAMSTVO ZA PRODAJNOST, PRIMERNOST ZA POSEBNE NAMENE IN NAMEN. IMETNIK AVTORSKE PRAVICE ALI IMETNIKI, VKLJUČENI V TO OBVESTILO, V NIKAKEM PRIMERU NI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATKO ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO koli ŠKODO, KI JIH NE JE POSLEDIL, KI JIH NASTAJA, DRUGA ŠKOTNA DEJANJA, KI IZVAJAJO IZ UPORABE ALI DEJAVANJA PODATKOVNIH DATOTEK ALI PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI Z njo.
Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov v teh podatkovnih datotekah ali programski opremi brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Licenca za patentni portfelj AVC

TA IZDELEK JE LICENCIRAN POD LICENCO AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSEBNO IN NEKomercialno UPORABO POTROŠNIKA ZA

(i) KODIRAJ VIDEO V SKLADU S STANDARDOM AVC (»AVC VIDEO«) IN/ALI
(ii) DEKODIRAJ VIDEO AVC, KI GA JE KODIRAL POTROŠNIK, KI SE OPRAVLJA Z OSEBNO IN NEKomercialno DEJAVNOSTJO IN/ALI JE PRIDOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEO Z LICENCIJO ZA ZAGOTAVLJANJE AVC VIDEA.

NOBENA LICENCA NI DODJENA ALI JE NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO.
DODATNE INFORMACIJE LAHKO PRIDOBITE PRI MPEG LA, LLC
GLEJ https://www.mpegla.com