Komentar slike

  1. Gumb G
  2. B nastavitveni meni

Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate na zavihku [ Info ] v NX Studio.

Vnesite komentar

Vnesite komentar do 36 znakov. Označite [ Input comment ] in pritisnite 2 , da prikažete pogovorno okno za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte “ Vnos besedila ” ( Vnos besedila ).

Priložite komentar

Če želite pripombo priložiti naslednjim fotografijam, označite [ Priloži komentar ], pritisnite 2 in potrdite, da se v sosednjem potrditvenem polju prikaže kljukica ( M ). Pritisnite J , da shranite spremembe in zapustite; komentar bo priložen vsem nadaljnjim fotografijam.

Informacije o fotografiji

Komentarje si lahko ogledate na strani s podatki o fotografiranju v prikazu informacij o fotografiji.