Komentar slike

  1. Gumb G
  2. B nastavitveni meni

Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate na zavihku [ Info ] programa NX Studio.

Vnesite komentar

Vnesite komentar do 36 znakov. Označite [ Input comment ] in pritisnite 2 za prikaz pogovornega okna za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Pripni komentar

Če želite priložiti komentar naslednjim fotografijam, označite [ Attach comment ], pritisnite 2 in potrdite, da se v sosednjem potrditvenem polju prikaže kljukica ( M ). Pritisnite J , da shranite spremembe in zaprete; komentar bo pripisan vsem naslednjim fotografijam.

Informacije o fotografiji

Komentarje si lahko ogledate na strani s podatki o fotografiranju v prikazu informacij o fotografiji.