Skrb za fotoaparat

Shranjevanje

Če fotoaparata dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo. Preden odstranite baterijo, se prepričajte, da je fotoaparat izklopljen. Kamere ne shranjujte na mestih, kjer:

 • so slabo prezračevane ali izpostavljene vlažnosti nad 60 %
 • poleg opreme, ki proizvaja močna elektromagnetna polja, kot so televizorji ali radijski sprejemniki
 • so izpostavljeni temperaturam nad 50 °C (122 °F) ali pod –10 °C (14 °F)

Čiščenje

Postopek se razlikuje glede na del, ki ga je treba očistiti. Postopki so podrobno opisani spodaj.

 • Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hlapljivih kemikalij.

Ohišje kamere

S puhalnikom odstranite prah in vlakna, nato pa nežno obrišite z mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali morju obrišite pesek ali sol s krpo, rahlo navlaženo z destilirano vodo, in fotoaparat temeljito osušite.
Pomembno: Garancija ne pokriva naslednjega:

 • poškodbe zaradi vdora prahu, peska ali drugih tujkov v fotoaparat in
 • poškodbe zaradi uporabe aerosolnega puhala preblizu fotoaparata.

Objektiv in iskalo

Ti stekleni elementi se zlahka poškodujejo: odstranite prah in kosme s pihalnikom. Če uporabljate puhalo za aerosole, držite pločevinko navpično, da preprečite iztekanje tekočine, ki bi lahko poškodovala steklene elemente. Za odstranitev prstnih odtisov in drugih madežev nanesite majhno količino čistila za leče na mehko krpo in previdno očistite.

Monitor

Z izpihovalnikom odstranite prah in vlakna. Ko odstranjujete prstne odtise in druge madeže, površino rahlo obrišite z mehko krpo ali irhovino. Ne pritiskajte, saj bi to lahko povzročilo poškodbe ali okvaro.

Ročno čiščenje

Umazanija ali prah, ki vstopita v fotoaparat, ko zamenjate leče ali odstranite pokrovček ohišja, se lahko prime na površino slikovnega senzorja in vpliva na vaše fotografije. Senzor lahko očistite ročno, kot je opisano spodaj. Upoštevajte pa, da je senzor izjemno občutljiv in ga je enostavno poškodovati; priporočamo, da ročno čiščenje opravi samo pooblaščeni serviser Nikon.

 1. Izklopite fotoaparat in odstranite objektiv.
 2. Fotoaparat držite tako, da lahko svetloba vstopi vanj, in preglejte slikovni senzor, ali je prah ali vlakna.

  Če tujkov ni, nadaljujte s 4. korakom.
 3. S pihalnikom odstranite morebitni prah in vlakna s senzorja.
  • Ne uporabljajte puhalnika. Ščetine lahko poškodujejo senzor.
  • Umazanijo, ki je ni mogoče odstraniti s pihalnikom, lahko odstrani samo Nikonovo pooblaščeno servisno osebje. Pod nobenim pogojem se senzorja ne smete dotikati ali brisati.
 4. Zamenjajte lečo ali priloženi pokrovček ohišja.

Tujek na slikovnem senzorju

Tujki, ki vstopajo v fotoaparat, ko so leče ali pokrovčki ohišja odstranjeni ali zamenjani (ali v redkih primerih mazivo ali drobni delci iz samega fotoaparata), se lahko primejo slikovnega tipala, kjer se lahko pojavijo na fotografijah, posnetih pod določenimi pogoji. Da preprečite vdor tujkov pri nameščanju pokrovčka ohišja ali menjavi objektivov, se izogibajte prašnemu okolju in odstranite ves prah in druge tujke, ki bi se lahko oprijeli nastavka fotoaparata, nastavka za objektiv ali pokrovčka ohišja. Za zaščito fotoaparata, ko objektiv ni nameščen, obvezno zamenjajte priloženi pokrovček ohišja. Če se na slikovnem senzorju oprijemajo tujki, očistite slikovni senzor, kot je opisano v poglavju »Ročno čiščenje« (Ročno čiščenje ), ali pa naj senzor očisti pooblaščeno servisno osebje Nikon. Fotografije, na katerih je na senzorju tujek, je mogoče retuširati z možnostmi čiste slike, ki so na voljo v nekaterih aplikacijah za slikanje.

Servis fotoaparata in dodatne opreme

Kamera je natančna naprava in zahteva redno servisiranje; Nikon priporoča, da se fotoaparat pregleda enkrat na eno do dve leti in da se servisira enkrat na tri do pet let (upoštevajte, da so te storitve plačane).

 • Pogoste preglede in servisiranje še posebej priporočamo, če kamero uporabljate profesionalno.
 • Vse dodatke, ki se redno uporabljajo s fotoaparatom, kot so leče ali izbirne bliskavice, je treba priložiti ob pregledu ali servisu fotoaparata.