Skrb za fotoaparat in baterijo: Opozorila

Skrb za fotoaparat

Ne izpustite

Fotoaparata ali objektiva ne pazite na tla in ju ne izpostavljajte udarcem. Izdelek lahko pride do okvare, če je izpostavljen močnim udarcem ali tresljajem.

Hraniti na suhem

Fotoaparat naj bo suh. Rja notranjega mehanizma, ki jo povzroči voda v notranjosti fotoaparata, ni le draga za popravilo, temveč lahko dejansko povzroči nepopravljivo škodo.

Izogibajte se nenadnim spremembam temperature

Če fotoaparat prinesete iz hladnega v topel prostor ali iz toplega v hladen prostor, se lahko znotraj in zunaj fotoaparata tvorijo vodne kapljice in povzročijo poškodbe. Ko kamero prinesete na mesto s temperaturno razliko, jo postavite v torbo ali plastično vrečko in jo predhodno zaprite. Ko se fotoaparat prilagodi temperaturi okolja, ga vzemite iz torbe in uporabite.

Hraniti stran od močnih magnetnih polj

Statični naboji ali magnetna polja, ki jih proizvaja oprema, kot so radijski oddajniki, lahko motijo monitor, poškodujejo podatke, shranjene na pomnilniški kartici, ali vplivajo na notranje vezje izdelka.

Ne puščajte leče usmerjene proti soncu

Objektiva ne puščajte dlje časa usmerjenega proti soncu ali drugemu močnemu viru svetlobe. Intenzivna svetloba lahko poškoduje slikovni senzor ali povzroči bledenje ali "vžganje". Fotografije, posnete s fotoaparatom, lahko kažejo učinek bele zamegljenosti.

Laserji in drugi viri svetle svetlobe

Ne usmerjajte laserjev ali drugih izredno svetlih svetlobnih virov proti objektivu, saj lahko poškodujete slikovni senzor fotoaparata.

Čiščenje

Pri čiščenju ohišja fotoaparata s puhalnikom nežno odstranite prah in vlakna, nato pa nežno obrišite z mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali morju obrišite morebitni pesek ali sol s krpo, rahlo navlaženo v sladki vodi, nato pa fotoaparat temeljito osušite.

Čiščenje leče in iskala

Ti stekleni elementi se zlahka poškodujejo: odstranite prah in vlakna s pihalnikom. Če uporabljate puhalo za aerosole, držite pločevinko navpično, da preprečite iztekanje tekočine, ki bi lahko poškodovala steklene elemente. Za odstranitev prstnih odtisov in drugih madežev z leče nanesite majhno količino čistila za leče na mehko krpo in previdno obrišite lečo.

Ne dotikajte se slikovnega senzorja

V nobenem primeru ne pritiskajte na slikovni senzor, ga ne prebadajte s čistilnimi orodji ali ga izpostavljajte močnemu zračnemu toku iz puhalnika. Ta dejanja lahko opraskajo ali kako drugače poškodujejo senzor.

Čiščenje slikovnega tipala

Za informacije o čiščenju slikovnega tipala glejte »Ročno čiščenje« (Ročno čiščenje ).

Kontakti leč

Kontakti leč naj bodo čisti. Ne dotikajte se jih s prsti.

Hraniti v dobro prezračenem prostoru

Da preprečite nastanek plesni, shranjujte fotoaparat v suhem, dobro prezračenem prostoru. Fotoaparata ne shranjujte skupaj z nafto ali kafrovimi kroglicami proti molji, poleg opreme, ki proizvaja močan elektromagnetni sevanje, ali kjer bo izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer v bližini grelnika ali v zaprtem vozilu na vroč dan. Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči okvaro izdelka.

Dolgotrajno skladiščenje

Da preprečite škodo, ki jo povzroči na primer puščanje tekočine iz baterije, odstranite baterijo, če izdelka ne boste uporabljali dlje časa. Kamero hranite v plastični vrečki s sušilnim sredstvom. Vendar pa usnjene torbice za fotoaparat ne shranjujte v plastični vrečki, ker se lahko material pokvari. Baterijo hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte, da sušilno sredstvo postopoma izgublja sposobnost absorbiranja vlage in ga je treba zamenjati v rednih intervalih. Da preprečite nastanek plesni, vsaj enkrat na mesec vzemite fotoaparat iz shrambe, vstavite baterijo in nekajkrat sprostite sprožilec.

Preden odstranite baterijo, izdelek izklopite.

Če odstranite baterijo, ko je fotoaparat vklopljen, lahko poškodujete izdelek. Posebej morate biti previdni, da med snemanjem ali brisanjem slik ne odstranite ali odklopite vira napajanja.

Monitor/iskalo

 • Monitorji (vključno z iskalom) so izdelani z izjemno visoko natančnostjo; vsaj 99,99 % slikovnih pik je učinkovitih, manjkajočih ali okvarjenih pa največ 0,01 %. Čeprav lahko ti zasloni vsebujejo slikovne pike, ki so vedno osvetljene (bele, rdeče, modre ali zelene) ali vedno izklopljene (črne), to ni okvara. Na slike, posnete z napravo, to ne vpliva. Prosimo za vaše razumevanje.
 • Slike na monitorju je morda težko videti pri močni svetlobi.
 • Ne pritiskajte na monitor. Monitor lahko ne deluje ali se poškoduje. Prah ali vlakna z monitorja lahko odstranite s pihalnikom. Madeže lahko odstranite tako, da monitor rahlo obrišete z mehko krpo ali irhovino. Če se monitor zlomi, bodite previdni, da se izognete poškodbam zaradi razbitega stekla. Pazite, da se tekoči kristali iz monitorja ne dotaknejo kože ali v oči ali usta.
 • Če med kadriranjem posnetkov v iskalu opazite katerega od naslednjih simptomov, prenehajte z uporabo, dokler se vaše stanje ne izboljša:
  • slabost, bolečine v očeh, utrujenost oči,
  • omotica, glavobol, okorelost vratu ali ramen,
  • slabost ali izguba koordinacije rok in oči, ali
  • potovalna slabost.
 • Med rafalnim fotografiranjem lahko zaslon hitro utripa. Gledanje utripajočega zaslona lahko povzroči slabo počutje. Prenehajte z uporabo, dokler se vaše stanje ne izboljša.

Svetle luči in predmeti, osvetljeni od zadaj

Šum v obliki črt se lahko v redkih primerih pojavi na slikah, ki vključujejo močno svetlobo ali subjekte, osvetljene od zadaj.

Skrb za baterijo

Varnostni ukrepi za uporabo

 • Če z njimi ne ravnate pravilno, lahko baterije počijo ali puščajo, kar povzroči korozijo izdelka. Pri ravnanju z baterijami upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
  • Preden zamenjate baterijo, izdelek izklopite.
  • Baterije so lahko vroče po daljši uporabi.
  • Pole akumulatorja naj bodo čiste.
  • Uporabljajte samo baterije, odobrene za uporabo v tej opremi.
  • Baterij ne skrajšujte in ne razstavljajte ter jih ne izpostavljajte ognju ali prekomerni vročini.
  • Ko baterija ni vstavljena v kamero ali polnilnik, jo hranite v plastični vrečki ali drugi neprevodni posodi, da bodo sponke izolirane.
 • Če je baterija vroča, na primer takoj po uporabi, pred polnjenjem počakajte, da se ohladi. Poskus polnjenja baterije, ko je njena notranja temperatura povišana, bo poslabšal delovanje baterije in baterija se morda ne bo napolnila ali pa se bo napolnila le delno.
 • Če baterije nekaj časa ne boste uporabljali, jo vstavite v fotoaparat in izpraznite, preden ga odstranite iz fotoaparata za shranjevanje. Baterijo shranjujte na hladnem in suhem mestu pri temperaturi okolja od 15 °C do 25 °C (59 °F do 77 °F) . Izogibajte se vročim ali zelo mrzlim lokacijam.
 • Baterije je treba napolniti v šestih mesecih uporabe. Med daljšimi obdobji neuporabe napolnite baterijo in uporabite kamero, da jo izpraznite vsakih šest mesecev, preden jo vrnete na hladno mesto za shranjevanje.
 • Ko fotoaparata ali polnilnika ne uporabljate, odstranite baterijo. Fotoaparat in polnilnik se malo polnita, tudi ko sta izklopljena, in lahko izpraznita baterijo do te mere, da ne bo več delovala.
 • Baterije ne uporabljajte pri temperaturah okolja pod 0 °C (32 °F) ali nad 40 °C (104 °F) . Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko poškoduje baterijo ali poslabša njeno delovanje. Baterijo polnite v zaprtih prostorih pri temperaturi okolja 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) . Baterija se ne bo polnila, če je njena temperatura pod 0 °C (32 °F) ali nad 60 °C (140 °F) .
 • Zmogljivost se lahko zmanjša in časi polnjenja podaljšajo pri temperaturah baterije od 0 °C (32 °F) do 15 °C (59 °F) in od 45 °C (113 °F) do 60 °C (140 °F) .
 • Baterije na splošno kažejo padec polnilne zmogljivosti pri nizkih temperaturah okolja.
 • Baterije na splošno kažejo padec razpoložljive kapacitete pri nizkih temperaturah okolja. Sprememba zmogljivosti s temperaturo se odraža na prikazu napolnjenosti baterije fotoaparata. Posledično lahko zaslon baterije pokaže padec zmogljivosti, ko temperatura pade, tudi če je baterija popolnoma napolnjena.
 • Baterije so lahko po uporabi vroče. Pri odstranjevanju baterij iz fotoaparata bodite previdni.

Pred uporabo napolnite baterije

Pred uporabo napolnite baterijo. Priložena baterija ob pošiljanju ni povsem napolnjena.

Pripravljene rezervne baterije

Pred fotografiranjem pripravite rezervno baterijo in jo hranite popolnoma napolnjeno. Odvisno od vaše lokacije bo morda težko kupiti nadomestne baterije v kratkem času.

V mrzlih dneh imejte pripravljene popolnoma napolnjene rezervne baterije

Delno napolnjene baterije morda ne bodo delovale v hladnih dneh. V hladnem vremenu napolnite eno baterijo pred uporabo, drugo pa hranite na toplem, pripravljeno za zamenjavo po potrebi. Ko se hladna baterija segreje, se lahko delno napolni.

Raven baterije

 • Ponovni vklop ali izklop fotoaparata, ko je baterija popolnoma izpraznjena, skrajša življenjsko dobo baterije. Popolnoma izpraznjene baterije je treba pred uporabo napolniti.
 • Izrazito zmanjšanje časa, ko popolnoma napolnjena baterija obdrži napolnjenost pri uporabi pri sobni temperaturi, pomeni, da jo je treba zamenjati. Kupite novo polnilno baterijo.

Ne poskušajte polniti popolnoma napolnjenih baterij

Nadaljevanje polnjenja baterije, potem ko je popolnoma napolnjena, lahko zmanjša učinkovitost baterije.

Recikliranje rabljenih baterij

Akumulatorske baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer obvezno najprej izolirajte priključke s trakom.

Uporaba polnilnika

 • Med polnjenjem ne premikajte polnilnika in se ne dotikajte baterije; neupoštevanje tega previdnostnega ukrepa lahko v zelo redkih primerih povzroči, da polnilnik pokaže, da je polnjenje končano, ko je baterija le delno napolnjena. Odstranite in znova vstavite baterijo, da začnete znova polniti.
 • Ne povzročajte kratkega stika na sponkah polnilnika. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči pregrevanje in poškodbe polnilnika.
 • Odklopite polnilnik, ko ga ne uporabljate.
 • Polnilnik baterij MH-32 uporabljajte samo z združljivimi baterijami.
 • Ne uporabljajte polnilnikov s poškodbami, zaradi katerih je notranjost izpostavljena ali ki med uporabo proizvajajo nenavadne zvoke.

 • Simboli na tem izdelku predstavljajo naslednje:
  m AC, p DC, q Oprema razreda II (konstrukcija izdelka je dvojno izolirana)

Uporaba polnilnega napajalnika

 • Med polnjenjem ne premikajte fotoaparata in se ne dotikajte baterije. Če tega previdnostnega ukrepa ne upoštevate, lahko v zelo redkih primerih fotoaparat pokaže, da je polnjenje končano, ko je baterija le delno napolnjena. Odklopite in znova priklopite adapter, da začnete znova polniti.
 • Ne sklatite adapterskih sponk. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči pregrevanje in poškodbe polnilnika.
 • Odklopite adapter, ko ga ne uporabljate.
 • Ne uporabljajte adapterjev s poškodbami, zaradi katerih je notranjost izpostavljena ali ki med uporabo proizvajajo nenavadne zvoke.

 • Simboli na tem izdelku predstavljajo naslednje:
  m AC, p DC, q Oprema razreda II (konstrukcija izdelka je dvojno izolirana)