Poimenovanje datotek

 1. Gumb G
 2. C meni za fotografiranje

Slike so shranjene z imeni datotek, sestavljenimi iz »DSC_«, ki mu sledi štirimestna številka in tričrkovna pripona. [ Poimenovanje datoteke ] se uporablja za izbiro treh črk za zamenjavo "DSC" dela imena datoteke. Za informacije o vnosu besedila glejte “ Vnos besedila ” ( Vnos besedila ).

Imena datotek

 • Imena datotek imajo obliko »DSC_nnnn.xxx«. nnnn je številka od 0001 do 9999. xxx je ena od naslednjih končnic, dodeljenih glede na izbrane možnosti za kakovost slike in vrsto datoteke:
  • NEF: RAW fotografije
  • JPG: JPEG (fine, normalne ali osnovne) fotografije
  • MOV: MOV videoposnetki
  • MP4: video posnetki MP4
  • NDF: Odstranite referenčne podatke
 • Slike, ustvarjene z [ Adobe RGB ], izbranim za [ Barvni prostor ], imajo imena datotek v obliki »_DSCnnnn.xxx«.
 • V vsakem paru fotografij, posnetih z nastavitvami kakovosti slike RAW+JPEG, imata slike RAW in JPEG enaka imena datotek, vendar različne končnice.