Poimenovanje datotek

 1. Gumb G
 2. C meni za fotografiranje

Slike so shranjene z imeni datotek, ki so sestavljena iz »DSC_«, ki mu sledi štirimestna številka in tričrkovna končnica. [ Poimenovanje datoteke ] se uporablja za izbiro treh črk, ki nadomestijo del imena datoteke »DSC«. Za informacije o vnosu besedila glejte “Vnos besedila” ( Vnos besedila ).

Imena datotek

 • Imena datotek imajo obliko "DSC_nnnn.xxx". nnnn je številka od 0001 do 9999. xxx je ena od naslednjih končnic, dodeljenih glede na izbrane možnosti za kakovost slike in vrsto datoteke:
  • NEF: fotografije RAW
  • JPG: fotografije JPEG (fine, normal ali basic).
  • MOV: videoposnetki MOV
  • MP4: Video posnetki MP4
  • NDF: referenčni podatki za odstranjevanje prahu
 • Slike, ustvarjene z [ Adobe RGB ], izbranim za [ Color space ], imajo imena datotek v obliki »_DSCnnnn.xxx«.
 • V vsakem paru fotografij, posnetih z nastavitvami kakovosti slike RAW+JPEG, imajo slike RAW in JPEG enaka imena datotek, vendar različne končnice.