Možnosti piskov

 1. Gumb G
 2. B nastavitveni meni

Pisk vklop/izklop

Vklopite ali izklopite pisk.

 • Če je za [ Beep on/off ] izbrano [ On ], se piski oglasijo, ko:
  • samosprožilec odšteva,
  • fotografiranje z intervalnim časovnikom, snemanje videoposnetkov s časovnim zamikom ali konec premika fokusa,
  • fotoaparat izostri v načinu za fotografiranje (upoštevajte, da to ne velja, če je za način ostrenja izbran AF-C ali ko je izbran AF-A in fotografirate v AF-C ter je za nastavitev po meri a2 [ AF ) izbrano [ Release ] -S prednostna izbira ]),
  • uporablja se upravljanje na dotik, oz
  • gumb za sprostitev sprožilca je pritisnjen, ko je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica, zaščitena pred pisanjem.
 • Izberite [ Izklopljeno (samo upravljanje na dotik) ], da onemogočite pisk za upravljanje na dotik, medtem ko ga omogočite za druge namene.
 • Ko je v meniju za fotografiranje izbrano [ On ] za [ Silent photography ], se pisk ne bo oglasil, ko fotoaparat izostri ali ko deluje samosprožilec, ne glede na nastavitve, izbrane za [ Beep options ].

Glasnost

Prilagodite glasnost piska.

Višina tona

Izberite višino piska med [ High ] in [ Low ].