e5: Samodejno kadriranje (način M)

  1. Gumb G
  2. Meni A nastavitvami po meri

Nastavitve, na katere vpliva omogočeno kadriranje v načinu M , so določene z možnostmi, izbranimi za [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] v meniju za fotografiranje in možnostjo, izbrano za nastavitev po meri e5 [ Auto bracketing (mode M) ].

Nastavitev po meri e5 [ Samodejno kadriranje (način M) ]Meni za fotografiranje [Nastavitev samodejnega kadriranja ]
AE in kadriranje bliskavice*AE kadriranje*
F[ Bliskavica/hitrost ]Hitrost zaklopa in moč bliskaviceHitrost zaslonke
G[ Bliskavica/hitrost/zaslonka ]Hitrost zaklopa, zaslonka in raven bliskaviceHitrost zaklopa in zaslonka
H[ Bliskavica/zaslonka ]Zaslonka in nivo bliskaviceZaslonka
I[ Samo Flash ]Raven bliskavice
  1. Če se bliskavica ne uporablja, ko je [ On ] izbrano za [ Auto ISO sensitivity control ] in [ Flash/speed ], [ Flash/speed/aperture ] ali [ Flash/aperture ] izbrano za e5 [ Auto bracketing (mode M) ) ], bo občutljivost ISO fiksirana na vrednost za prvi posnetek v vsakem zaporedju kadriranja.

Kadriranje bliskavice

Kadriranje bliskavice se izvede samo z nadzorom bliskavice i-TTL ali q A (samodejna zaslonka).

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata