Povečava predvajanja

Pritisnite X ali J , da povečate fotografije, prikazane pri celozaslonskem predvajanju. Slike v formatu [ DX (24×16) ] lahko povečate do največ približno 21× za velike , 16× za srednje ali 10× za majhne .

Uporaba povečave pri predvajanju

ZaOpis
Povečaj/pomanjšaj
  • Pritisnite gumb X ali uporabite poteze za raztegovanje, da povečate.
  • Če želite pomanjšati, pritisnite W ( Q ) ali uporabite poteze za ščipanje.

Ko se spremeni razmerje povečave, se prikaže navigacijsko okno, pri čemer je trenutno vidno območje označeno z rumeno obrobo. Vrstica pod navigacijskim oknom prikazuje razmerje povečave in obarva zeleno pri 1:1. Navigacijsko okno se po nekaj sekundah izbriše z zaslona.
Oglejte si druga področja slikeZ večnamenskim izbirnikom ali drsnimi potezami si oglejte področja slike, ki niso vidna na monitorju. Držite večnamenski izbirnik pritisnjen, da se hitro pomaknete na druga področja okvirja.
Izberite obrazeObrazi, zaznani med povečavo, so v navigacijskem oknu označeni z belimi obrobami. Zavrtite gumb za podukaze ali tapnite vodnik na zaslonu, da si ogledate druge obraze.
Oglejte si druge slikeZavrtite glavni gumb za ukaze, da si ogledate isto lokacijo na drugih fotografijah, ne da bi spremenili razmerje povečave (z izbiro videoposnetka se povečava prekliče). Druge fotografije si lahko ogledate tudi tako, da tapnete ikono e ali f na dnu zaslona.
Izhod v način fotografiranjaPritisnite sprožilec do polovice ali pritisnite gumb K za izhod.
Ogled menijevPritisnite gumb G za ogled menijev.