Možnosti prikaza predvajanja

  1. Gumb G
  2. D meni za predvajanje

Izberite, ali se točke ostrenja, uporabljene pri posnetku fotografije, prikažejo med celozaslonskim predvajanjem. Izberete lahko tudi vrste informacij o fotografiji, ki si jih lahko ogledate med celozaslonskim predvajanjem.

  • Označite možnost in pritisnite 2 , da izberete ( M ) ali prekličete izbiro ( U ).
  • Za dokončanje operacije pritisnite J