Lista de meniu

Camera oferă următoarele meniuri. Pentru o descriere mai completă a elementelor individuale de meniu, consultați capitolul „Ghid de meniu”.

MENIU REDARE
Șterge
Dosar de redare
Opțiuni de afișare pentru redare
Recenzie poza
Rotiți în sus
Prezentare de diapozitive
Evaluare
MENIU FOTOGRAFIE
Resetați meniul de fotografiere
Dosar de stocare
Denumirea fișierelor
Alegeți zona imaginii
Calitatea imaginii
Marimea imaginii
Înregistrare RAW
Setări de sensibilitate ISO
echilibru alb
Setați Picture Control
Gestionați controlul imaginii
Spațiu de culoare
D-Lighting activ
Expunere lungă NR
NR ISO ridicat
Controlul vignetei
Compensarea difracției
Control automat al distorsiunii
Fotografiere cu reducerea pâlpâirii
Contorizare
Control bliț
Modul bliț
Compensare bliț
Modul de eliberare
Modul de focalizare
Mod zonă AF
Reducerea vibrațiilor
Bracketing automat
Expunere multiplă
HDR (gamă dinamică înaltă)
Fotografiere cu temporizator interval
Video time-lapse
Fotografiere cu schimbarea focalizării
Fotografie tăcută
MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO
Resetați meniul de înregistrare video
Denumirea fișierelor
Dimensiunea cadrelor/cadența cadrelor
Calitate video
Tipul fișierului video
Setări de sensibilitate ISO
echilibru alb
Setați Picture Control
Gestionați controlul imaginii
D-Lighting activ
NR ISO ridicat
Controlul vignetei
Compensarea difracției
Control automat al distorsiunii
Reducerea pâlpâirii
Contorizare
Modul de eliberare (salvare cadru)
Modul de focalizare
Mod zonă AF
Reducerea vibrațiilor
VR electronic
Sensibilitatea microfonului
Atenuator
Raspuns in frecventa
Reducerea zgomotului vântului
Cod de timp
MENIU SETĂRI PERSONALIZATE
Resetați setările personalizate
o focalizare automată
a1Selectare prioritate AF-C
a2Selectare prioritate AF-S
a3Urmărirea focalizării cu blocare
a4Punctele de focalizare utilizate
a5Stocați punctele după orientare
a6Activare AF
a7Limitați selecția modului zonei AF
a8Înfăşurare punct de focalizare
a9Opțiuni de punct de focalizare
a10AF cu lumină scăzută
a11Iluminator de asistență AF încorporat
a12Inel de focalizare manuală în modul AF
b Măsurare/expunere
b1Compensare ușoară a expunerii
b2Zona ponderată în centru
b3Reglați fin expunerea optimă
b4b modul expunere comp.
c Temporizatoare/Blocare AE
c1Buton de declanșare AE-L
c2Autodeclanșator
c3Întârziere la oprire
d Fotografiere/afișare
d1Viteza de fotografiere în modul CL
d2Numărul maxim de fotografii pe explozie
d3Modul de întârziere a expunerii
d4Tip obturator
d5Viteze extinse ale obturatorului (M)
d6Secvența de numere de fișier
d7Aplicați setările pentru vizualizarea live
d8Afișare grilă de încadrare
d9Concentrarea maximă
d10Vizualizați totul în modul continuu
e Bracketing/bliț
e1Viteza de sincronizare a blițului
e2Viteza obturatorului blițului
e3Expunere comp. pentru blitz
e4Auto c Control sensibilitate ISO
e5Bracketing automat (mod M)
e6Ordinea de bracketing
f Comenzi
f1i meniul
f2Comenzi personalizate (fotografiere)
f3Comenzi personalizate (redare)
f4Personalizați cadranele de comandă
f5Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul
f6Indicatoare inverse
g Video
g1i meniul
g2Controale personalizate
g3Viteza AF
g4Sensibilitate de urmărire AF
g5Evidențiați afișajul
MENIUL DE CONFIGURARE
Formatați cardul de memorie
Limba
Fus orar și data
Luminozitatea monitorului
Monitorizați echilibrul culorilor
Luminozitatea vizorului
Balanța culorilor vizorului
Limitați selecția modului de monitorizare
Afișaj informații
Opțiuni de reglare fină AF
Date despre lentile non-CPU
Salvați poziția de focalizare
Imagine Dust Off ref fotografie
Maparea pixelilor
Comentariu imagine
Informații privind drepturile de autor
Opțiuni de bip
Comenzi tactile
Modul autoportret
HDMI
Modul avion
Conectați-vă la dispozitivul inteligent
Conectați-vă la computer
Opțiuni pentru telecomandă fără fir (ML-L7).
Marcajul de conformitate
Livrarea energiei USB
Economie de energie (mod foto)
Slot gol de blocare de eliberare
Salvați/încărcați setările meniului
Resetează toate setările
Versiunea softului
MENIU RETUȘARE
Prelucrare RAW
Tunde
Redimensionați
D-Lighting
Corectarea ochilor roșii
Îndreptați
Controlul distorsiunii
Controlul perspectivei
Monocrom
Suprapune imagini
Tăiați videoclipul
MENIU MEU
Adăugați articole
Eliminați articole
Clasează articolele
Alegeți fila