Luminozitatea vizorului

  1. butonul G
  2. B meniul de configurare
  • Reglați luminozitatea vizorului. [ Luminozitatea vizorului ] poate fi reglată numai atunci când vizorul este afișajul activ. Nu poate fi reglat pe monitor sau când este selectat [ Doar monitor ] pentru modul monitor.
  • Valorile mai mari cresc consumul bateriei.
OpțiuneDescriere
[ Auto ]Luminozitatea vizorului este ajustată automat ca răspuns la condițiile de iluminare.
[ Manual ]Apăsați 1 sau 3 pentru a regla manual luminozitatea. Alegeți valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.