Maparea pixelilor

 1. butonul G
 2. B meniul de configurare

Maparea pixelilor verifică și optimizează senzorul de imagine al camerei. Dacă observați pete luminoase neașteptate care apar în fotografiile realizate cu camera, efectuați maparea pixelilor așa cum este descris mai jos.

 • Maparea pixelilor este disponibilă numai atunci când este atașat un obiectiv cu montură Z sau un adaptor opțional cu montură FTZ.
 • Pentru a preveni pierderea neașteptată a alimentării, utilizați o baterie complet încărcată sau un adaptor AC de încărcare opțional.
 1. Selectați [ Pixel mapping ] în meniul de configurare.
  Porniți camera, apăsați butonul G și selectați [ Maparea pixelilor ] în meniul de configurare.
 2. Selectați [Start].
  Va începe maparea pixelilor. Un mesaj este afișat în timp ce operația este în desfășurare.
 3. Opriți camera când maparea pixelilor este completă.

Maparea pixelilor

 • Nu încercați să utilizați camera în timp ce maparea pixelilor este în curs. Nu opriți camera și nu scoateți bateria.
 • Este posibil ca maparea pixelilor să nu fie disponibilă dacă temperatura internă a camerei este ridicată.